Accommodation Fee Collection Agreement

 

Last Updated: 1 January 2019

 

ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พักนี้ ("ข้อตกลง" นี้) ได้ทำขึ้นและเป็นการเข้าทำระหว่างคุณ (“คุณ” หรือ "ลูกค้า") กับนิติบุคคลซึ่งกำหนดโดยอัตราราคาและสกุลเงินในการทำธุรกรรมที่คุณเลือก ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ (“การชำระเงิน HomeAway” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)
 

สกุลเงินของคุณ

นิติบุคคลการชำระเงิน HomeAway

ดอลลาร์สิงคโปร์

HomeAway Emerging Markets Pte Ltd

มีการจัดตั้งและจดทะเบียนในสิงคโปร์โดยมีเลขทะเบียน 201114875K และมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920

 

ดอลลาร์สหรัฐ

HomeAway.com, Inc.

บริษัทในมลรัฐเดลาแวร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1011 W 5th Street Austin TX 78703

 

ปอนด์อังกฤษ ยูโร ดอลลาร์แคนาดา ฟรังก์สวิส โครนนอร์เวย์ โครนเดนมาร์ก หรือโครนาสวีเดน

HomeAway Sàrl

บริษัทที่จดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์โดยมีเลขทะเบียน CHE-116.158.222 และสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ Avenue du Bouchet 2, 1209 Geneva, Switzerland ซึ่งดำเนินงานผ่านสาขาไอร์แลนด์ของตนที่จัดตั้งขึ้นในไอร์แลนด์โดยมีเลขบริษัทภายนอก 907821 และที่อยู่ที่ 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY23 Ireland

 
ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่คุณได้ระบุการยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ("วันที่มีผลบังคับใช้") คุณควรอ่านข้อกำหนดทั้งหมดอย่างละเอียด ข้อกำหนดเหล่านี้จะก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับการชำระเงิน HomeAway  หน้าที่ใดๆ ที่มีต่อการชำระเงิน HomeAway ภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นหน้าที่ที่เพิ่มเติมไปจากและไม่ได้เป็นการจำกัดหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ที่แยกต่างหากซึ่งมีต่อการชำระเงิน HomeAway หรือพันธมิตรของเรา  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีอายุอย่างต่ำ 18 ปีและสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ 
 
โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ก็เท่ากับว่าคุณตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้
 
ความเป็นมา:
•    การชำระเงิน HomeAway จะให้บริการที่อำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พัก (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จากบุคคลซึ่งประสงค์ที่จะจองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทพันธมิตรของ HomeAway และเข้าพักในฐานะผู้เดินทาง ("ผู้เดินทาง")
•    คุณเป็นเจ้าของและ/หรือจัดการที่พักที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ("ที่พัก") และ
•    ผู้เดินทางเป็นหนี้ค่าธรรมเนียมที่พักต่อคุณโดยเป็นผลมาจากสัญญาที่เข้าทำระหว่างคุณกับผู้เดินทาง และคุณต้องการให้การชำระเงิน HomeAway เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พักที่เป็นหนี้ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
 
คุณและการชำระเงิน HomeAway ได้ตกลงกันดังนี้
 
1.บริการรับชำระเงิน
 
1.    การชำระค่าธรรมเนียมที่พักที่ถึงกำหนด ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ คุณได้ให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พักใดๆ ผ่านการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และรูปแบบการชำระเงินอื่นใดที่การชำระเงิน HomeAway อาจยอมรับเป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า "การชำระเงิน") จากผู้เดินทางเพื่อชำระให้กับคุณ (การชำระเงินดังกล่าวที่เรียกเก็บโดยการชำระเงิน HomeAway จะเป็นการระงับหนี้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้เดินทางอาจติดค้างคุณ) (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) โดยแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ต้องชำระให้กับการชำระเงิน HomeAway ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ (เรียกแต่ละรายการว่า “ค่าธรรมเนียมการใช้งาน”) “ค่าธรรมเนียมที่พัก” จะมีคำจำกัดความว่าจำนวนเงินที่ผู้เดินทางเป็นหนี้คุณเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าพักของผู้เดินทางในที่พัก รวมถึงเงินประกัน ค่าธรรมเนียม ประกันภัย และจำนวนเงินอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งมีการตกลงกันระหว่างคุณกับผู้เดินทางและตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ที่มีการจองที่พัก 

ในการใช้บริการ คุณจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเราซึ่งอนุญาตให้เจ้าของที่พักและผู้จัดการที่พักทำการโฆษณาที่พักวันหยุดตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ดังกล่าว (“ผังรายการที่พัก”) 
 
1.2 การให้อำนาจในการหักบัญชีและเพิ่มเงินเข้าบัญชี คุณให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งดำเนินงานในนามของเราสำหรับการเข้าถึงบัญชีธนาคารของคุณที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ("แบบฟอร์มการลงทะเบียน") เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(ก) เพื่อฝากเงินที่ถึงกำหนดชำระต่อคุณ
(ข) เพื่อหักจำนวนเงินใดๆ ที่เป็นหนี้การชำระเงิน HomeAway ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือการปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกการชำระเงิน และ
(ค) เพื่อหักจำนวนเงินใดๆ ที่เป็นหนี้ผู้เข้าพักตามข้อตกลงนี้
 
1.3 สิทธิในการหักกลบลบหนี้  สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้งานที่เป็นหนี้การชำระเงิน HomeAway หรือพันธมิตรของการชำระเงิน HomeAway หรือจำนวนเงินใดๆ ที่เป็นหนี้ผู้เดินทาง คุณได้ให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการหัก (หักกลบ) จำนวนเงินดังกล่าวและค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้หักเงิน โดยนำมาหักจากการชำระค่าธรรมเนียมที่พักในอนาคต ในกรณีที่สมเหตุสมผล การชำระเงิน HomeAway อาจหักกลบหน้าที่ในการชำระเงินใดๆ ที่การชำระเงิน HomeAway อาจมีต่อคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยนำมาหักกับ (i) ค่าธรรมเนียมการใช้งานที่คุณเป็นหนี้ (ii) จำนวนเงินที่ชำระเกินให้กับคุณเนื่องด้วยการยกเลิกการชำระเงิน การคืนเงิน การปฏิเสธการชำระเงิน หรือการปรับเปลี่ยนอื่นๆ ในภายหลังที่ทำกับธุรกรรมการชำระเงินก่อนหน้านี้ และ (iii) จำนวนเงินอื่นๆ ที่คุณเป็นหนี้การชำระเงิน HomeAway ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใด  เมื่อมีการร้องขอ การชำระเงิน HomeAway ก็จะให้รายละเอียดแก่คุณเกี่ยวกับการหักกลบจำนวนเงินใดๆ  หากคุณต้องการคัดค้านการหักกลบจำนวนเงิน โปรดทำเช่นนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการชำระเงิน HomeAway
 1.4 ข้อผิดพลาดในการประมวลผล หากมีการปฏิเสธหรือข้อผิดพลาดในการประมวลผลธุรกรรมใดๆ คุณจะให้อำนาจเราหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งดำเนินงานในนามของเราสำหรับการหักเงินหรือเพิ่มเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว หากเราไม่สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวที่คุณเลือกไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะให้อำนาจเราในการส่งการหักเงินอีกครั้ง บวกค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังบัญชีธนาคารหรือสื่อการชำระเงินอื่นใดที่คุณจัดเตรียมไว้กับเรา  หากปัญหาเรื่องการไม่ชำระเงินนั้นไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร คุณก็จะต้องชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินอื่นที่สามารถยอมรับได้ 
1.5 การให้ข้อมูล คุณตกลงที่จะให้การชำระเงิน HomeAway ได้รับการให้อำนาจทั้งหมดที่การชำระเงิน HomeAway หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งดำเนินงานในนามของเราจำเป็นต้องใช้สำหรับการเข้าถึงบัญชีธนาคารของคุณที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามที่จำเป็นในที่นี้  นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะดูแลรักษา (i) ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณให้เป็นปัจจุบันและได้รับการอัพเดทกับการชำระเงิน HomeAway และ (ii) การให้อำนาจด้านการธนาคารใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณมอบให้กับการชำระเงิน HomeAway โดยดูแลรักษาให้เป็นปัจจุบันและได้รับการอัพเดทกับธนาคารของคุณ การไม่ได้ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ค่าธรรมเนียมที่พักมีการส่งผิดไปที่ ถูกระงับไว้โดยการชำระเงิน HomeAway เพื่อรอการยืนยัน หรือถูกส่งคืนไปยังผู้เดินทาง การชำระเงิน HomeAway ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดจากการชำระเงินที่ส่งไปผิดที่หรือถูกส่งคืนในกรณีที่ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณไม่ได้รับการดูแลรักษาให้เป็นปัจจุบัน การชำระเงิน HomeAway อาจระงับหรือบอกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบหากคุณไม่ได้ดูแลรักษาข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือขัดขวางหรือยับยั้งความสามารถของการชำระเงิน HomeAway ในการใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้
นอกเหนือจากหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลบัญชีธนาคารดังกล่าว คุณจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่การชำระเงิน HomeAway ตามที่การชำระเงิน HomeAway อาจจำเป็นต้องใช้ตามกฎหมายเพื่อดำเนินการให้บริการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที คุณจะต้องแจ้งให้การชำระเงิน HomeAway ทราบโดยทันทีเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ และทั้งหมดในข้อมูลที่คุณให้ไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียน ไม่ว่าในกรณีใด การชำระเงิน HomeAway จะไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 1.4 และ 1.5 
 
 
1.6 การตรวจสอบการฉ้อโกงและความเสี่ยง คุณให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการเก็บรวบรวมและตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือสิ่งอื่นใดเป็นระยะๆ การชำระเงิน HomeAway จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้า ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของในที่พักของคุณ ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ถูกคว่ำบาตรทางการค้า ทำการตรวจสอบการฉ้อโกงและความเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับคุณ และเฝ้าติดตามการทำธุรกรรมผ่านทางบริการเพื่อคุ้มครองบูรณภาพของระบบและธุรกิจและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ และคุณยังให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway (หรือพันธมิตร) ในการร้องขอรายงานเกี่ยวกับคุณจากหน่วยงานที่จัดทำรายงานข้อมูลผู้บริโภค  รายงานผู้บริโภคใดๆ ดังกล่าวจะมีการร้องขอและนำไปใช้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยอ้างอิงจากการตรวจสอบเหล่านี้ การชำระเงิน HomeAway จะพิจารณาว่าตนสามารถเสนอบริการให้กับคุณได้หรือไม่และตนจะจัดการชำระค่าธรรมเนียมที่พักด้วยวิธีการใด โดยเป็นไปตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เมื่อได้ดำเนินการคัดกรองที่จำเป็นต้องทำจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับข้อเสนอเรื่องกำหนดเวลาในการชำระเงินดังต่อไปนี้
 
 
ภายใต้การระงับเนื่องด้วยการฉ้อโกงหรือความเสี่ยงใดๆ ที่การชำระเงิน HomeAway กำหนดไว้ตามสมควร การชำระเงิน HomeAway จะเริ่มทำการโอนค่าธรรมเนียมที่พักที่ถึงกำหนดชำระต่อคุณ (หักลบค่าธรรมเนียมการใช้งานและค่าคอมมิชชั่นใดๆ และจำนวนเงินอื่นๆ ที่คุณถึงกำหนดชำระต่อผังรายการที่พักที่เกี่ยวข้องกับการจอง ซึ่งได้มีการเปิดเผยให้คุณทราบ) ไปยังบัญชีธนาคารของคุณโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลา 1-2 วันหลังจากวันเช็คอินตามกำหนดเวลาสำหรับผู้เดินทาง ณ ที่พักของคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เดินทางส่งคำบอกกล่าวที่ถูกต้องไปยังเว็บไซต์ที่มีการจองที่พักภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการเช็คอินตามกำหนดเวลาเพื่อแจ้งว่าที่พักนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่อธิบายไว้ หรือมีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับที่พักนั้น คุณก็จะให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการส่งคืนค่าธรรมเนียมที่พักให้กับผู้เดินทาง เวลาที่ใช้ในการรับการชำระเงินหลังจากที่ได้มีการเริ่มต้นนั้นอาจเป็นเวลาที่แตกต่างกันไปเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการชำระเงิน HomeAway การชำระเงินรายการแรกที่คุณได้รับจากการชำระเงิน HomeAway จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วันในการประมวลผล  หากมีการฉ้อโกงที่มาจากคุณ การชำระเงินให้กับคุณก็อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดหรือถูกยกเลิก
 
คุณไม่สามารถใช้บริการได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่และกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่ได้จำกัดเพียงเหตุนี้ บริการจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งหรือรับเงิน (i) ไปยัง (หรือไปยังผู้อยู่อาศัยของ) คิวบา อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือประเทศอื่นใดที่สหรัฐอเมริกาได้มีคำสั่งห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศนั้น หรือ (ii) ไปยังบุคคลใดก็ตามที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกาหรือตารางปฏิเสธคําสั่งซื้อ (Table of Deny Orders) ของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา  โดยการใช้ไซต์นี้ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ใน อยู่ภายใต้การควบคุม หรือเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยของประเทศใดๆ ดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อใดๆ ดังกล่าว
 
 
1.7 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล คุณตกลงที่จะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HomeAway ที่ใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์ที่มีการจองที่พัก (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ตามที่อาจมีการอัพเดทโดย HomeAway เป็นระยะๆ และมีการผนวกรวมเข้าไว้ในที่นี้ด้วยการอ้างอิง คุณตกลงว่าคุณได้จัดให้มีและจะคงไว้ หรือจะสร้างและคงไว้ซึ่งกระบวนการและการควบคุมการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ในทางที่ผิดซึ่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้เดินทาง  คุณตกลงว่าคุณจะประมวลผล จัดเก็บ ส่ง และเข้าถึงข้อมูลใดๆ ของผู้เดินทางโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด  คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการจองของผู้เดินทางดังกล่าวเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ การชำระเงิน HomeAway จะไม่ต้องรับผิดชอบในการที่คุณ พนักงานของคุณ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณได้มีการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินของผู้เดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เท่าที่การใช้หรือการเข้าถึงดังกล่าวจะมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติผิดโดยจงใจของการชำระเงิน HomeAway การชำระเงิน HomeAway อาจใช้ข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่ได้รวบรวมในการดำเนินการให้บริการโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าการชำระเงิน HomeAway อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการทำการตลาดและการได้มาซึ่งข้อมูลสถิติเกี่ยวกับบริการของตน
 
1.8 สิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ ในเรื่องระหว่างคุณกับการชำระเงิน HomeAway การชำระเงิน HomeAway จะเป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในบริการ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) และเนื้อหาอื่นใดที่การชำระเงิน HomeAway อาจใช้หรือจัดไว้ให้โดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการดำเนินงานของบริการ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในบริการ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปล จัดเตรียมงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจาก แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือพยายามได้มาซึ่งรหัสต้นทางจากเว็บไซต์ HomeAway ใดๆ, API หรือบริการ
 
1.9 ข้อเสนอแนะ  หากคุณจัดให้มีการปรับปรุงที่เสนอแนะใดๆ สำหรับบริการของเรา ("ข้อเสนอแนะ") แก่เราหรือพันธมิตรของเรา เราก็จะเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะดังกล่าว แม้ว่าคุณจะได้กำหนดให้ข้อเสนอแนะเป็นความลับก็ตาม เราและพันธมิตรของเราจะมีสิทธิในการใช้ข้อเสนอแนะโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ คุณได้โอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะให้กับเราในที่นี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้และตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่เรา ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่เราอาจจำเป็นต้องใช้ตามสมควรเพื่อบันทึก ทำให้สมบูรณ์ และรักษาสิทธิของเราในข้อเสนอแนะ โปรดอย่าให้ข้อเสนอแนะแก่เราหากคุณไม่ได้ต้องการที่จะโอนสิทธิเหล่านี้ให้กับเรา
 
1.10 การปฏิเสธการชำระเงินและการยกเลิกการชำระเงิน การชำระเงินใดๆ โดยผู้เดินทางจะอยู่ภายใต้สิทธิในการปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) หากเป็นการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือโดยรูปแบบการชำระเงินอื่นใดที่มีคุณลักษณะในการยกเลิกการชำระเงิน (Reversal) ที่เทียบเท่ากัน สิทธิเหล่านี้จะมีขึ้นระหว่างผู้เดินทางกับธนาคารนั้นๆ ของตนหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ในกรณีที่มีการปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกการชำระเงินใดๆ โดยผู้เดินทาง การชำระเงิน HomeAway ก็อาจใช้สิทธิของตนในการหักกลบลบหนี้โดยอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 หลังจากนั้น โดยขึ้นอยู่กับการได้รับข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดจากคุณ การชำระเงิน HomeAway จะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อสืบสวนความถูกต้องของการปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกการชำระเงิน คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการชำระเงิน HomeAway และให้ข้อมูลใดๆ ที่การชำระเงิน HomeAway อาจร้องขอตามสมควรในการสืบสวนของตน คุณจะต้องรับผิดจากการปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกการชำระเงินทั้งหมดสำหรับการชำระเงินที่ประมวลผลโดยการชำระเงิน HomeAway ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการปฏิเสธการชำระเงินที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ในตารางค่าธรรมเนียม โดยที่การปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวจะต้องไม่มีสาเหตุมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของการชำระเงิน HomeAway โดยตรง  คุณยอมรับว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินและการยกเลิกการชำระเงินจะกระทำโดยธนาคารผู้ออกบัตรที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายบัตร และการใช้วิจารณญาณทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้องของการปฏิเสธการชำระเงินหรือการยกเลิกการชำระเงินจะกระทำโดยเป็นไปตามดุลพินิจของธนาคารผู้ออกบัตรที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายบัตรแต่เพียงผู้เดียว
 
1.11 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้งาน การชำระเงิน HomeAway อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยที่การชำระเงิน HomeAway จะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขบริการในลักษณะที่ดุลพินิจตามสมควรของตนแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าจะส่งผลกระทบในทางลบเป็นอย่างมากต่อการใช้บริการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของคุณ โดยไม่มีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) วัน นอกจากนี้ การชำระเงิน HomeAway ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าธรรมเนียมการใช้งานตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่จะไม่ทำเช่นนั้นโดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) วัน และค่าธรรมเนียมการใช้งานที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ดังกล่าวจะมีผลใช้กับการจองที่คุณยอมรับไม่ว่าเมื่อใดโดยทันทีหลังจากการบอกกล่าวดังกล่าว การบอกกล่าวดังกล่าวอาจทำได้ด้วยวิธีการส่งอีเมลหรือการประกาศไว้บนเว็บไซต์ HomeAway หรือการอัพเดทเว็บไซต์ HomeAway
 
1.12 การชำระค่าบริการ เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับบริการ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานให้กับการชำระเงิน HomeAway เป็นจำนวน 3% ของจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ประมวลผลในนามของคุณผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่การชำระเงิน HomeAway เสนอไว้ ค่าธรรมเนียมการใช้งานดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระเมื่อได้ดำเนินการประมวลผลการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกใดๆ ในภายหลัง ค่าธรรมเนียมการใช้งานที่ถึงกำหนดชำระต่อการชำระเงิน HomeAway จะไม่รวมถึง GST, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นๆ ที่อิงจากการทำธุรกรรม ไม่ว่าในประเทศ มลรัฐ หรือท้องถิ่นใด ในกรณีที่ภาษีดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คุณก็จะต้องชำระให้กับการชำระเงิน HomeAway
 
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง GST ในสิงคโปร์จะมีการเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมการใช้งานและค่าบริการที่ถึงกำหนดชำระต่อการชำระเงิน HomeAway ภายใต้ข้อตกลงนี้
 
 
 
คุณให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการหักค่าธรรมเนียมการใช้งานทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระโดยอัตโนมัติจากการชำระเงินที่เรียกเก็บโดยการชำระเงิน HomeAway รวมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการชำระเงินและเงินไม่พอ [Non-Sufficient Funds] (“NSF”) ก่อนที่จะมีการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ ในกรณีที่การชำระเงิน HomeAway ไม่สามารถเรียกค่าธรรมเนียมการใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณก็ตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดในการเรียกเก็บ รวมถึงค่าทนายความตามสมควรที่เกิดขึ้นกับการชำระเงิน HomeAway  คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเฝ้าติดตามบัญชีของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจถึงการชำระเงินอย่างตรงตามกำหนดเวลาสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณเป็นหนี้การชำระเงิน HomeAway  การชำระเงิน HomeAway มีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับใดๆ จากคุณ ซึ่งเป็นค่าปรับที่เกิดขึ้นกับการชำระเงิน HomeAway เนื่องด้วยคำขอเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้ผลเพราะ NSF หรือคำสั่งของคุณที่ให้ยับยั้งคำขอ  คุณให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
 
เว้นแต่ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ และเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) [Consumer Protection (Fair Trading) Act] (Cap 52A, 2009 Rev Ed) (“CPFTA”) และกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม [Unfair Contract Terms Act] (Cap 396, 1994 Rev Ed) (“UCTA”) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของการชำระเงิน HomeAway จะไม่สามารถขอเงินคืนได้
 
 
1.13 ภาษี คุณจะต้องรับผิดชอบในภาษีที่เกี่ยวข้องใดๆ และทั้งหมด รวมถึงภาษีขาย ภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมศุลกากร ภาษีนักท่องเที่ยว ภาษีการเข้าพักโรงแรม ภาษีนำเข้า อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นๆ ที่หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บไม่ว่าในลักษณะใดและเรียกเก็บโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงเบี้ยปรับและดอกเบี้ย แต่เจาะจงว่าไม่ได้รวมถึงภาษีที่เป็นหนี้โดยหรือมีการกล่าวอ้างต่อรายได้สุทธิของการชำระเงิน HomeAway หรือพันธมิตรของการชำระเงิน HomeAway การชำระเงิน HomeAway อาจจำเป็นต้องรายงานการชำระเงินใดๆ ที่ประมวลผลซึ่งชำระให้กับคุณ โดยรายงานต่อหน่วยงานสรรพากรระดับประเทศ มลรัฐ และ/หรือท้องถิ่น รวมถึงกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานเรียกเก็บภาษีอื่นๆ การชำระเงิน HomeAway จะไม่รับผิดชอบในการเรียกเก็บและไม่ใช่หน่วยงานที่เรียกเก็บภาษีขายหรือภาษีเงินได้หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน คุณจะต้องให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารแก่การชำระเงิน HomeAway อย่างทันท่วงทีตามที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้เพื่อให้การชำระเงิน HomeAway ประมวลผลการชำระเงินต่างๆ ในที่นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบรับรองที่ถูกต้องซึ่งแสดงว่าคุณได้รับการยกเว้นจากหน้าที่ในการชำระภาษีตามที่หน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมให้อนุญาต) และการชำระเงิน HomeAway อาจระงับการชำระเงินใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการชำระเงินตามสมควรจนกว่าคุณจะได้ให้เอกสารที่จำเป็น คุณจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาภาษีใดๆ และทั้งหมดที่มีการประเมิน เกิดขึ้น หรือจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บ ชำระ หรือระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยเกี่ยวข้องกับการขายหรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ สำหรับการทำธุรกรรม หรือโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ การไม่ได้ดำเนินการ หรือการละเว้นการกระทำโดยคุณหรือพันธมิตรใดๆ ของคุณ หรือพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนนั้นๆ ของคุณหรือของพันธมิตรใดๆ ของคุณ ("ภาษี") และคุณยังต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บ ระงับ รายงาน และนำส่งภาษีที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานสรรพากรที่เหมาะสม หากการชำระเงิน HomeAway ร้องขอ คุณก็จะให้ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ได้เข้าทำภายใต้ข้อตกลงนี้โดยทันที ซึ่งเป็นกรณีที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจให้วิธีการสำหรับคุณในการพิจารณาและนำภาษีมาปรับใช้กับการทำธุรกรรมของคุณ แต่เราและพันธมิตรของเราไม่ได้มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าภาษีนั้นๆ มีผลใช้บังคับหรือไม่และจะไม่ต้องรับผิดชอบในการคำนวณ เรียกเก็บ รายงาน หรือนำส่งภาษีใดๆ ให้กับหน่วยงานสรรพากรโดยเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมใดๆ  แม้ว่าจะมีสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ การชำระเงิน HomeAway ขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะเรียกเก็บและนำส่งภาษีให้กับหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมเกี่ยวกับการชำระเงิน  หากการชำระเงิน HomeAway ใช้สิทธิเช่นนี้ คุณก็ตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการชำระเงิน HomeAway ในการให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือใดๆ ที่การชำระเงิน HomeAway ร้องขอตามสมควรสำหรับการเรียกเก็บและการนำส่งดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการให้เอกสารเพื่อพิสูจน์ยืนยันการทำธุรกรรมกับผู้เดินทางและเพื่อพิสูจน์ยืนยันการลงทะเบียนกับหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้องและ/หรือการนำส่งภาษีให้กับหน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
1.14 ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้บริการ/เว็บไซต์ คุณจะสามารถใช้บริการเฉพาะเพื่อการชำระค่าธรรมเนียมที่พักตามที่กำหนดไว้ในที่นี้เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ และรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินสำหรับกิจกรรม สินค้า หรือบริการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายของการชำระเงิน HomeAway ทั้งหมด และข้อจำกัดอื่นใดเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และบริการของการชำระเงิน HomeAway ตามที่การชำระเงิน HomeAway มีการอัพเดทเป็นระยะๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ข้อกำหนดของการชำระเงิน HomeAway ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และ (ii) กฎและ/หรือนโยบายใดๆ ในการดำเนินงานของสมาคมหรือเครือข่ายบัตรที่นำมาใช้ในการประมวลผลการชำระเงิน (ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการอัพเดทเป็นระยะๆ) แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้ การชำระเงิน HomeAway และพันธมิตรของตนจะมีสิทธิในการ (ก) เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติบริการหรือเว็บไซต์ของบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ (ข) กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่มีการบอกกล่าวและไม่มีความรับผิดใดๆ เมื่อการชำระเงิน HomeAway โดยการใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวตามสมควรได้พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อคุ้มครองบูรณภาพของเว็บไซต์ของตนและการดำเนินงานของเว็บไซต์ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้อื่น หรือเพื่อเหตุผลอื่นใด การชำระเงิน HomeAway อาจปฏิเสธที่จะประมวลผลการชำระเงินใดๆ โดยมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมป้องกันการฉ้อโกง กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือนโยบายของการชำระเงิน HomeAway เป็นต้น โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถดำเนินการในฐานะคนกลางในการชำระเงิน ผู้รวบรวมข้อมูล หรือสำนักงานบริการ หรือขายต่อบริการในนามของบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการ การประมวลผล หรือการส่งเงินที่เป็นการดำเนินการให้กับบุคคลภายนอก
 
 
1.15 เครือข่ายบัตรและผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ การชำระเงิน HomeAway จะให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรที่เป็นผู้ค้า (หรือผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรเดบิตที่มีรหัส PIN) และธนาคารสมาชิกที่กำหนดไว้ของตน คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายของการชำระเงิน HomeAway ทั้งหมดเกี่ยวกับบริการ และ Visa, Visa International, MasterCard International Incorporated และเครือข่ายบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “เครือข่ายบัตร”) และกฎอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงาน”) และกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางด้านกฎระเบียบในพื้นที่ที่ใช้บังคับทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ คุณตกลงและยอมรับว่าการชำระเงิน HomeAway ไม่ได้มีอำนาจควบคุมและจะไม่สามารถและไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานนั้นๆ ของเครือข่ายบัตร และเครือข่ายบัตรอาจสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานโดยไม่มีการบอกกล่าวให้คุณทราบ หากคุณเลือกที่จะยอมรับเฉพาะบัตรการชำระเงินบางประเภท คุณก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องระบุให้ถูกต้องว่าบัตรการชำระเงินใดบ้างที่ได้รับการยอมรับ
 
  
2.ข้อความปฏิเสธความรับผิด
 
2.1.1 การรับประกันแบบจำกัด 
คุณยอมรับว่าการใช้บริการและเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้การปฏิเสธความรับผิดดังต่อไปนี้ ยกเว้นการรับประกันโดยชัดแจ้งใดๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ บริการและเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหา ซอฟต์แวร์ การส่งข้อมูล ฟังก์ชัน เนื้อความ และข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยเกี่ยวข้องกับบริการหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการ) จะมีการจัดไว้ให้ "ตามที่เป็น" และการชำระเงิน HOMEAWAY รวมทั้งพันธมิตรและซัพพลายเออร์ของการชำระเงิน HOMEAWAY ไม่ได้ให้การรับประกันในลักษณะใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการที่จัดไว้ให้ในที่นี้ เท่าที่กฎหมายจะได้อนุญาตไว้สูงสุด
 
2.2 การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ การชำระเงิน HomeAway รวมทั้งพันธมิตรและซัพพลายเออร์ของการชำระเงิน HomeAway ไม่ได้ให้การรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ การตรงตามกำหนดเวลา หรือความปลอดภัยของเวิลด์ไวด์เว็บ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงรอบโลก หรือรับประกันว่าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นบนสิ่งเหล่านี้ รวมถึงเว็บไซต์ของการชำระเงิน HomeAway จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด
 
2.3 การชำระเงิน คุณยอมรับและตกลงว่า (i) การจองที่พักของคุณคือการทำธุรกรรมเฉพาะระหว่างคุณกับผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและไม่ใช่กับการชำระเงิน HomeAway หรือพันธมิตรใดๆ ของการชำระเงิน HomeAway (ii) การชำระเงินที่เรียกเก็บโดยการชำระเงิน HomeAway จะเป็นการระงับหนี้ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ผู้เดินทางอาจเป็นหนี้คุณ (iii) การชำระเงิน HomeAway จะไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ได้มีอำนาจควบคุมว่าผู้เดินทางจะทำการชำระค่าธรรมเนียมที่พักหรือไม่ (iv) หน้าที่ของการชำระเงิน HomeAway ที่จะต้องชำระเงินให้กับคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับการได้รับค่าธรรมเนียมที่พักที่เกี่ยวข้องจากผู้เดินทางโดยสำเร็จเรียบร้อย (v) การชำระเงิน HomeAway ไม่ได้เป็นธนาคารหรือสถาบันที่รับฝากเงินอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ (vi) เงินที่ได้รับการประมวลผลโดยการชำระเงิน HomeAway หรือผู้ให้บริการของการชำระเงิน HomeAway (รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นธนาคารใดๆ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พักนั้นจะไม่ได้เป็นหน้าที่ในการรับฝากเงินและไม่ได้มีการประกันภัยเพื่อผลประโยชน์ของคุณโดยหน่วยงานของรัฐใดๆ
 
 
2.4 บทบาทหน้าที่ของเรา ยกเว้นบทบาทหน้าที่ที่จำกัดของเราในการประมวลผลการชำระเงินที่คุณได้ให้อำนาจหรือเริ่มต้น เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมพื้นฐานใดๆ ระหว่างคุณกับผู้เดินทางของคุณ  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราไม่ได้กำลังจัดหาหรือขายต่อที่พักใดๆ หรือค่าใช้จ่ายหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับที่พักใดๆ  การชำระเงิน HomeAway จะไม่มีความรับผิดใดๆ จากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของคุณ
 
2.5 กฎหมายทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ เราไม่ได้มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของหรือกฎหมายเวนคืนของเขตอำนาจศาลใดๆ  คุณจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าคุณกำลังครอบครองที่พักให้กับผู้เดินทางหรือบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งในกรณีเช่นนั้น คุณยอมรับและตกลงว่าคุณจะรับความรับผิดชอบทั้งหมดในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
 
  
3. ข้อจำกัดความรับผิด/การชดใช้ค่าเสียหาย
 
3.1 ภายใต้ข้อ 3.5 และ 3.6 การชำระเงิน HOMEAWAY จะไม่ต้องรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดต่อคุณเนื่องด้วยการหยุดชะงักหรือการไม่พร้อมให้บริการของบริการหรือเว็บไซต์ ซึ่งในระหว่างนั้นผู้เดินทางจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ได้ หรือความขัดข้องใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการรับ การประมวลผล การยอมรับ การดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ หรือการจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินหรือบริการ  การชำระเงิน HOMEAWAY จะไม่มีความรับผิดชอบในใบแจ้งยอดใดๆ ที่ผิดพลาด ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าใดๆ ในการชำระเงิน หรือการชำระเงินใดๆ ที่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารของคุณซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ/หรือมีผลใช้ได้
 
3.2 ไม่ว่าในกรณีใด คู่สัญญาฝ่ายใด รวมทั้งพันธมิตรหรือซัพพลายเออร์ของคู่สัญญา จะไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ จากค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร แม้ว่าคู่สัญญาที่อาจมีความรับผิดนั้นจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม
 
3.3 เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด คุณตกลงว่าความรับผิดของการชำระเงิน HomeAway ภายใต้ข้อตกลงนี้จากการฝ่าฝืนหน้าที่ทางกฎหมายใดๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการชำระเงิน HomeAway ในกรณีของบริการที่ชำรุดบกพร่องจะเป็นความรับผิดที่จำกัดอยู่ที่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ตามการเลือกของการชำระเงิน HomeAway) (i) การจัดหาบริการให้อีกครั้ง หรือ (ii) การชำระค่าใช้จ่ายของการจัดหาบริการให้อีกครั้ง 
 
3.4 ภายใต้ข้อ 3.5 ความรับผิดโดยรวมของการชำระเงิน HOMEAWAY ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะไม่มากเกินไปกว่าค่าธรรมเนียมที่การชำระเงิน HOMEAWAY ได้รับจากคุณและเก็บรักษาไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้ในระหว่างระยะเวลาสาม (3) เดือนก่อนวันที่มีการเรียกร้องสิทธิเกิดขึ้น ข้อจำกัดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จะมีผลใช้บังคับ แม้ว่าจะไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยาที่จำกัดก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าทำข้อตกลงนี้โดยอาศัยข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในวรรคนี้ และข้อจำกัดเหล่านี้คือมูลฐานที่สำคัญในการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
 
3.5 ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของการชำระเงิน HomeAway จากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของการชำระเงิน HomeAway และการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อโกงของการชำระเงิน HomeAway
 
3.6 ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิใดๆ ที่คุณอาจมีและตามกฎหมายแล้วไม่สามารถยกเว้นได้ รวมถึงภายใต้ CPFTA และ UCTA
 
3.7 การชดใช้ค่าเสียหาย
 
คุณจะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และคุ้มครองการชำระเงิน HomeAway และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน และ/หรือพนักงานของการชำระเงิน HomeAway (“บุคคลที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายของการชำระเงิน HomeAway”) จากการเรียกร้องสิทธิของบุคคลภายนอก ความรับผิด การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าเสียหายที่ศาลตัดสินให้จ่าย จำนวนเงินที่มีการประนีประนอมยอมความ และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร) ซึ่งหยิบยกขึ้นต่อบุคคลที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายของการชำระเงิน HomeAway โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การที่คุณใช้บริการหรือเว็บไซต์ของบริการ และ/หรือ (ii) การที่คุณฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ การชำระเงิน HomeAway อาจเข้าร่วมการต่อสู้คดีกับทนายความที่ตนเลือกโดยออกค่าใช้จ่ายของตนเอง หน้าที่ในการชำระค่าเสียหายที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะไม่มีผลใช้บังคับเท่าที่การเรียกร้องสิทธิ การสูญเสีย ความรับผิด ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติผิดโดยจงใจของบุคคลที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หน้าที่ในการชำระค่าเสียหายที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้จะขึ้นอยู่กับประเด็นต่อไปนี้ (1) การชำระเงิน HomeAway ส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างทันท่วงทีให้กับคุณโดยแจ้งให้ทราบถึงการเรียกร้องสิทธิ การสูญเสีย ความรับผิด การดำเนินการ ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ดังกล่าว (เว้นแต่หน้าที่ของคุณในการชดใช้ค่าเสียหายในที่นี้จะได้รับการปลดเปลื้องเฉพาะเท่าที่ได้รับผลกระทบจากการที่การชำระเงิน HomeAway ไม่ได้ส่งคำบอกกล่าวดังกล่าว) และ (2) คุณมีอำนาจควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้คดีหรือการประนีประนอมยอมความสำหรับการเรียกร้องสิทธิ การสูญเสีย ความรับผิด การดำเนินการ ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยที่การประนีประนอมยอมความใดๆ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการนอกเหนือไปจากการชำระจำนวนเงินจะต้องได้รับความยินยอมจากการชำระเงิน HomeAway ซึ่งจะไม่มีการยับยั้งความยินยอมดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร โดยการร้องขอและค่าใช้จ่ายของคุณ การชำระเงิน HomeAway จะให้ความร่วมมือในการสืบสวน การต่อสู้คดี และการประนีประนอมยอมความสำหรับการเรียกร้องสิทธิ การสูญเสีย ความรับผิด การดำเนินการ ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 
 
4.ระยะเวลาและการบอกเลิก
 
4.1 ระยะเวลา ข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่มีผลบังคับใช้และจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามข้อ 4.2 ด้านล่างนี้
 
4.2 การบอกเลิก คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้เพื่อความสะดวกเมื่อมีคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจเป็นการส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การบอกเลิกข้อตกลงนี้ในตัวมันเองจะไม่ได้เป็นการบอกเลิกข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับการชำระเงิน HomeAway หรือพันธมิตรใดๆ ของการชำระเงิน HomeAway 
 
4.3 ผลจากการบอกเลิก การบอกเลิกข้อตกลงนี้จะไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคู่สัญญาจากหน้าที่ที่จะต้องชำระจำนวนเงินใดๆ ให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ถึงกำหนดชำระและเป็นหนี้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ก่อนที่จะมีการบอกเลิกดังกล่าว การชำระเงิน HomeAway จะทำการชำระเงินใดๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเวลาที่มีการบอกเลิกให้เสร็จสมบูรณ์และจะหักค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เป็นหนี้ต่อตนในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงต้องรับผิดจากการปฏิเสธการชำระเงิน การยกเลิกการชำระเงิน ค่าบริการ และภาระหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นกับคุณและได้รับการจัดการโดยการชำระเงิน HomeAway หลังจากการสิ้นอายุหรือการบอกเลิกข้อตกลงนี้ และคุณให้อำนาจการชำระเงิน HomeAway ในการหักจำนวนเงินดังกล่าวโดยอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารของคุณโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้า เมื่อมีการบอกเลิก การชำระเงิน HomeAway ก็จะปิดการเข้าถึงบริการของคุณ
 
4.4 การคงอยู่ของข้อสัญญา ข้อ 1.3, 1.7, 1.8, 1.10, 1.13, 2, 3, 4 และ 5 จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้ว่าข้อตกลงนี้จะถูกบอกเลิกหรือสิ้นอายุแล้วก็ตาม เว้นแต่กรณีที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 
5. ข้อปลีกย่อย
 
5.1 ผลผูกพันที่มีต่อผู้รับช่วงและผู้รับโอน ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันคู่สัญญา รวมทั้งผู้รับช่วงและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตของตน และมีผลบังคับใช้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถโอนหรือถ่ายโอนข้อตกลงนี้ รวมทั้งสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เอกสิทธิ์ หรือหน้าที่ใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการชำระเงิน HomeAway และความพยายามในการโอนหรือการถ่ายโอนโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ การชำระเงิน HomeAway สามารถโอนข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ แต่จะไม่ทำเช่นนั้นในลักษณะที่จะเป็นการลดการรับประกันใดๆ ที่มีให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือทำให้คุณเกิดความเสียหายตามที่การชำระเงิน HomeAway พิจารณาโดยใช้ดุลพินิจตามสมควรของตน 
  
 
5.2 เหตุสุดวิสัย การชำระเงิน HomeAway จะไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้า ข้อผิดพลาด การไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ การขัดจังหวะ หรือการหยุดชะงักใดๆ ในบริการหรือเว็บไซต์ของบริการที่เกิดขึ้นโดยหรือเป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้นการกระทำ หรือสภาพใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของการชำระเงิน HomeAway ไม่ว่าจะสามารถเล็งเห็นได้ล่วงหน้าหรือมีการระบุชี้หรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติ การหยุดงานประท้วง การปิดโรงงาน การจลาจล ภัยสงคราม ระเบียบข้อบังคับของรัฐ ไฟไหม้ ไฟฟ้าขัดข้อง แผ่นดินไหว สภาพอากาศที่รุนแรง น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือความขัดข้องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณ ผู้เดินทาง หรือบุคคลภายนอกใดๆ
 
5.3 ข้อตกลงทั้งหมด   บริการนี้จะมีการจัดหาให้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้และอยู่ภายใต้สิทธิที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตาม CPFTA และ UCTA การรับรองหรือคำแถลงอื่นๆ ที่เรามีต่อคุณ ไม่ว่าต่อหน้า ทางโทรศัพท์ หรือในโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณได้รับจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเหล่านั้น  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จะไม่ได้เป็นการจำกัดหน้าที่ใดๆ ที่แยกต่างหากซึ่งมีต่อเครือข่ายบัตรหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ
 
  
5.4 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้หรือการใช้บังคับข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถูกตัดสินว่าไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวก็จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลในทางเศรษฐกิจเดียวกันกับข้อกำหนดเดิมได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์
 
5.5 การแก้ไขเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ปลดทิ้ง ยุติ หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่จะทำเช่นนั้นด้วยคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยการชำระเงิน HomeAway การชำระเงิน HomeAway จะมีสิทธิตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขการชำระเงิน (โปรดดูข้อ 1.11 ข้างต้น)  หากการชำระเงิน HomeAway แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนี้และคุณไม่ได้ตกลงตามข้อกำหนดใหม่ คุณก็สามารถบอกเลิกข้อตกลงได้โดยทันทีตามข้อ 4 ข้างต้น
 
 
5.6 การสละสิทธิ การสละสิทธิใดๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นหรือถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิอื่นใดในที่นี้ หรือการสละสิทธิในการฝ่าฝืนหรือการไม่ได้ปฏิบัติตามอื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ตาม
 
5.7 การบอกกล่าว การบอกกล่าวและการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร คำบอกกล่าวที่ส่งให้กับคุณจะเป็นการส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้บนแบบฟอร์มการลงทะเบียน  คำบอกกล่าวที่ส่งให้กับการชำระเงิน HomeAway อาจเป็นการส่งไปยัง HomeAway โดยตรง ถึง: Legal Department, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920
 
5.8 การอัพเดทข้อมูลของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลธนาคารของคุณ รวมถึงชื่อทางกฎหมายของคุณ และที่อยู่และประเทศที่อยู่อาศัยของคุณจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและยังคงเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  และคุณยังต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่มีการร้องขอโดยเกี่ยวข้องกับภาษีในข้อ 1.13 ข้างต้นนั้นจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องและยังคงเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นปัจจุบัน
 
5.9 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการชำระเงิน HomeAway เราอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้อำนวยความสะดวกและประมวลผลการชำระเงิน หน้าที่ใดๆ ที่มีต่อการชำระเงิน HomeAway ภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นหน้าที่ที่เพิ่มเติมไปจากและไม่ได้เป็นการจำกัดหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ที่แยกต่างหากซึ่งคุณมีต่อผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งอาจมีการเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว  โปรดทราบว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บหรือหักค่าใช้จ่ายในการประมวลผลสกุลเงินต่างประเทศจากการชำระเงินหรือการจ่ายเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน
  
5.10 กฎหมายที่ใช้บังคับ  ข้อตกลงนี้และการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาในที่นี้จะอยู่ภายใต้การใช้บังคับและการตีความตามกฎหมายสารบัญญัติของสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย บทบัญญัติ กฎ หรือคำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งจะนำกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใดมาใช้บังคับ  
  
5.11 ข้อพิพาท กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
5.11.1 การชำระเงิน HomeAway มีความมุ่งมั่นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า เพราะฉะนั้น หากคุณมีปัญหาหรือข้อพิพาท เราก็จะพยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณ แต่หากเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณก็สามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้เท่านั้น
 
5.11.2 ในกรณีที่ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การมีผลบังคับ หรือการบอกเลิกข้อตกลงนี้ และการติดต่อธุรกิจใดๆ กับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จัดไว้ให้ และการรับรองใดๆ ที่เรามี (เรียกรวมกันว่า “การเรียกร้องสิทธิ”) การเรียกร้องสิทธิเหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขตามกระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
 
5.11.3 การเรียกร้องสิทธิที่ว่านี้ยังรวมถึงการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่คุณอ้างต่อเรา บริษัทสาขาของเรา ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง หรือบริษัทใดๆ ที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเรา (ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้) และยังรวมถึงการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะได้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในฉบับก่อนหน้านี้จะได้กำหนดให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ก็ตาม
 
5.11.4 คุณตกลงที่จะให้โอกาสเราในการแก้ไขการเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นลำดับแรกโดยการติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร (“คำบอกกล่าวเรื่องการเรียกร้องสิทธิ”) หากเราไม่สามารถระงับการเรียกร้องสิทธิของคุณได้ภายใน 60 วันนับจากการได้รับคำบอกกล่าวเรื่องการเรียกร้องสิทธิ คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือผ่านทางอนุญาโตตุลาการหรือในศาลคดีมโนสาเร่ของสิงคโปร์ [Small Claims Tribunals of Singapore] (“SCT”) ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
 
5.11.5 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถแก้ไขการเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ภายใน 60 วันนับจากการออกคำบอกกล่าวเรื่องข้อพิพาท การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวก็จะต้องส่งเรื่องไปยังและได้รับการแก้ไขจนถึงที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ [Singapore International Arbitration Centre] (“SIAC”) (“กระบวนการอนุญาโตตุลาการของ SIAC”) โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่ (ก) คุณสามารถเลือกที่จะอ้างการเรียกร้องสิทธิใน SCT ได้หากการเรียกร้องสิทธินั้นอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของ SCT และ (ข) คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดสามารถขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการบรรเทาความเสียหายอื่นๆ อย่างเร่งด่วนในศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิ การใช้ในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น หรือในพฤติการณ์ที่ฉุกเฉินอื่นๆ (เช่น การกระทำความผิดทางอาญาหรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น)
 
5.11.6 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่การเรียกร้องสิทธิไม่ได้อยู่ภายในเขตอำนาจศาลของ SCT การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวก็จะต้องส่งเรื่องไปยังและได้รับการแก้ไขจนถึงที่สุดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ SIAC
 
5.11.7 กระบวนการอนุญาโตตุลาการของ SIAC จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ [Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre] (“ข้อบังคับของ SIAC”) ตลอดระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งข้อบังคับต่างๆ จะถือว่าผนวกรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง
 
5.11.8 สถานที่นั่งพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก็คือสิงคโปร์ องค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ 1 คน ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ สถานที่สำหรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็คือสิงคโปร์หรือสถานที่อื่นใดที่มีการตกลงร่วมกัน
 
5.11.9 ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องส่งหนังสือร้องขอการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและอธิบายการเรียกร้องสิทธิของคุณไปยัง “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager” ที่ 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920 หากเราขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยการฟ้องคุณ เราจะส่งคำบอกกล่าวให้กับคุณตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่คุณได้ระบุไว้ ข้อบังคับของ SIAC และคำแนะนำในการยื่นฟ้องจะมีอยู่ที่ http://www.siac.org.sg/our-rules หรือโดยโทรศัพท์ไปที่ +65 6713 9777
 
5.11.10 การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อบังคับของ SIAC เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้