ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทาง

อัพเดทล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2018

1. บทนำ

1.1 HomeAway (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คือบริษัทสาขาของ Expedia, Inc. (“Expedia”) ซึ่งเป็นบริษัทในมลรัฐวอชิงตัน HomeAway Group (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะจัดให้มีแพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือ บริการ และฟังก์ชันต่างๆ มากมายซึ่งทำให้เจ้าของที่พักสามารถแสดงรายการที่พักและผู้เดินทางสามารถจองที่พักดังกล่าวได้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)  บริการจะจัดไว้ให้ผ่านทาง URL ของประเทศนั้นๆ รวมถึงผ่านทาง www.homeaway.com.sg และผ่านทางแอพพลิเคชันมือถือ (สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์หรืออินเทอร์เฟซอื่นๆ) (เรียกรวมกันว่า "ไซต์") ไซต์นี้จะดำเนินการโดย HomeAway Emerging Markets Pte Ltd ซึ่งมีการจัดตั้งและจดทะเบียนในสิงคโปร์โดยมีเลขทะเบียน 201114875K และมีสำนักงานที่จดทะเบียนอยู่ที่ Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920 (“HomeAway” “เรา” “ของเรา” “พวกเรา”)  การชำระเงินสำหรับการจองที่ดำเนินการผ่านทางไซต์ (“บริการรับชำระเงิน”) จะได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก และ/หรือ HomeAway Emerging Markets Pte Ltd (“HomeAway Financial Logistics” เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการรับชำระเงินเท่านั้น) บริการรับชำระเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเจ้าของเหล่านั้น ผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก หรืออยู่ภายใต้ ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พัก ในกรณีของ HomeAway Financial Logistics เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องความสะดวกของการให้คำจำกัดความ (แต่ไม่ใช่ในกรณีอื่น) เมื่อเราใช้คำว่า “HomeAway Group” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราก็กำลังหมายความถึง Expedia และบริษัทในเครือและบริษัทสาขาแต่ละแห่งของ Expedia ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง HomeAway

 

 

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทาง”) พร้อมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีผลใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่าง HomeAway กับบุคคลใดก็ตามที่ใช้หรือเข้าถึงไซต์และเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดไว้ให้ผ่านทางไซต์ในฐานะผู้เดินทางหรือบุคคลที่อาจมาเป็นผู้เดินทาง และเป็นบุคคลที่ไม่ได้กำลังใช้ไซต์ด้วยความสามารถในฐานะเจ้าของที่พักหรือผู้จัดการที่พัก (เรียกแต่ละรายว่า “ผู้เดินทาง” หรือ “คุณ”) ผู้เดินทางจะรวมถึงบุคคลที่ใช้ไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและจองที่พัก ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพักผ่อน จากเจ้าของที่พักหรือผู้จัดการที่พัก

 

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางจะก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง HomeAway กับผู้เดินทาง โดยการใช้หรือเข้าถึงไซต์หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway ก็เท่ากับคุณยอมรับว่าคุณตกลงตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ใช้บังคับสำหรับบริการรับชำระเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พัก  รวมทั้ง นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ในนามของตัวคุณเองและบุคคลทุกคนที่ระบุชื่อไว้หรือมีการเดินทางตามการจองของคุณ การที่ผู้เดินทางทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ของ HomeAway หรือใช้เว็บไซต์ของ HomeAway (รวมถึงไซต์นี้) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของ HomeAway ซึ่งได้ทำการจองจนเสร็จสิ้น (และไม่จำเป็นต้องเป็นเว็บไซต์ของ HomeAway ซึ่งมีการแสดงรายการที่พักไว้ในตอนแรก) เท่าที่มีการขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของ HomeAway ซึ่งคุณได้พบที่พักกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของ HomeAway ซึ่งคุณได้ทำการจองจนเสร็จสิ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของ HomeAway ซึ่งได้ทำการจองจนเสร็จสิ้นจะมีผลเหนือกว่าและนำมาใช้บังคับ หากคุณไม่ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ คุณก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้

 

1.4 HomeAway จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดลงทะเบียนหรือใช้ไซต์นี้ เว้นเสียแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในสิงคโปร์

 

1.5 HomeAway อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยการโพสต์ฉบับอัพเดทไว้ในหน้าเว็บนี้  คุณควรเข้าชมหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุดเนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้ทำหลังจากที่คุณได้ทำการจองแล้วจะไม่ส่งผลต่อการจองดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าเราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย2. ข้อกำหนดพื้นฐาน

 

2.1 ไซต์นี้คือสถานที่ที่ผู้เดินทางจะสามารถดูรายการและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่พักที่เสนอไว้สำหรับให้เช่า (เรียกแต่ละรายการว่า "ที่พัก" และเรียกรวมกันว่า “ที่พัก”) โดยผู้อื่น รวมถึงเจ้าของที่พัก ผู้เช่าที่พัก และผู้จัดการที่พัก (เรียกแต่ละรายว่า “เจ้าของที่พัก” และเรียกร่วมกับผู้เดินทางว่า “ผู้ใช้”) เรายังอาจเสนอเครื่องมือหรือบริการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันและเข้าทำข้อตกลงการเช่าที่พักหรือธุรกรรมอื่นๆ ระหว่างกันและกันได้

 

2.2 ไซต์นี้จะทำหน้าที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเท่านั้น HomeAway ไม่ได้เป็นและจะไม่กลายมาเป็นคู่สัญญาในความสัมพันธ์ทางสัญญาใดๆ ระหว่างผู้เดินทางกับเจ้าของที่พักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจอง ที่พัก หรือการชำระเงินใดๆ และจะไม่เข้ามาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เดินทางกับเจ้าของที่พักในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างบุคคลดังกล่าว คุณยอมรับและตกลงว่าผู้เดินทางและเจ้าของที่พักจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ของข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว HomeAway ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงดังกล่าว และโดยยกเว้นหน้าที่ของ HomeAway Financial Logistics ภายใต้ ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พัก HomeAway (รวมถึงบริษัทสาขาทั้งหมด) ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว และจะยังคงเป็นเช่นนั้นแม้ว่าไซต์นี้จะอำนวยความสะดวกในการจองที่พักหรือการใช้บริการอื่นๆ เนื่องจาก HomeAway ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงการเช่าที่พักหรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างผู้เดินทางกับเจ้าของที่พัก

 

2.3 ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับกับการใช้ไซต์นี้ของผู้เดินทาง การใช้บริการใดๆ ของผู้เดินทาง และธุรกรรมใดๆ ที่ผู้เดินทางเข้าทำไม่ว่าบนไซต์นี้หรือโดยเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เดินทางใช้ไซต์นี้ ผู้เดินทางควรทราบว่าเจ้าของที่พักจะต้องรับผิดชอบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้บังคับกับการแสดงรายการและการเช่าที่พักของตนและการดำเนินธุรกิจที่พักให้เช่าของตน โปรดทราบว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคู่สัญญาของธุรกรรมการเช่าใดๆ และไม่มีความรับผิดในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับที่พักใดๆ ที่แสดงไว้บนไซต์นี้ แต่ก็อาจมีพฤติการณ์ที่เรามีหน้าที่หรือจำเป็นต้อง (ตามที่เราอาจพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการที่พักใดๆ เพื่อปฏิบัติตามการสืบสวน การดำเนินคดี หรือกระบวนพิจารณาทางปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล และเราอาจเลือกที่จะปฏิบัติตามหรือเพิกเฉยต่อหน้าที่ดังกล่าวก็ได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

2.4 HomeAway จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการที่ต้องชำระโดยผู้เดินทางซึ่งจองที่พักบนไซต์นี้ผ่านการเช็คเอาท์ของไซต์ ค่าธรรมเนียมบริการจะครอบคลุมการใช้ไซต์นี้ รวมถึงคุณลักษณะอย่างเช่นการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะมีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดค่าเช่าทั้งหมด (ซึ่งอาจรวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่ามัดจำความเสียหายซึ่งเจ้าของที่พักเรียกเก็บ) โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ผู้เดินทางและ/หรือเจ้าของที่พักอาศัยอยู่ ค่าธรรมเนียมบริการอาจอยู่ภายใต้ (หรืออาจรวมถึง) GST, ภาษีการเข้าพัก (ตามรายละเอียดในข้อ 2.6) หรือภาษีทางอ้อมที่เทียบเท่าอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เจ้าของที่พักตกลงที่จะไม่ส่งเสริมหรือแนะนำให้ผู้เดินทางหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมบริการที่เรียกเก็บโดย HomeAway และผู้เดินทางตกลงที่จะไม่หลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมบริการ

 

2.5 HomeAway อาจจำเป็นต้องเรียกเก็บและนำส่งภาษี (รวมถึง GST, ภาษีขาย หรือภาษีอื่นๆ ที่เทียบเท่า) เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่จำเป็น HomeAway จะให้ใบเสร็จทางการค้าแก่ผู้เดินทางโดยระบุจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการดังกล่าว หากผู้เดินทางมีสิทธิได้รับการยกเว้นจากภาษีทางอ้อมหรือภาษีที่เทียบเท่าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการ ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารที่จำเป็นและสนับสนุนการยกเว้นดังกล่าวต่อ HomeAway

 


2.6 การเรียกเก็บและการนำส่งภาษีการเข้าพัก ผู้เดินทางจะต้องรับผิดในการชำระภาษีนักท่องเที่ยว ภาษีที่พัก ภาษีท่องเที่ยว หรือภาษีอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่เขตอำนาจศาลของท้องถิ่นร้องขอ (“ภาษีการเข้าพัก”) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาษีจะต้องมีการเรียกเก็บโดยเจ้าของที่พัก ในบางเขตอำนาจศาล HomeAway อาจจำเป็นต้องหรือตัดสินใจตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะเรียกเก็บและนำส่งภาษีการเข้าพักโดยตรงในนามของเจ้าของที่พัก ในกรณีดังกล่าว เจ้าของที่พักจะไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีนี้จากผู้เดินทางและการนำส่งภาษีนี้ให้กับเมือง เท่าที่ภาษีดังกล่าวมีการเรียกเก็บและนำส่งโดย HomeAway ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่จะนำกระบวนการดังกล่าวไปใช้ เจ้าของที่พักจะมีคำสั่งและอนุญาตให้ HomeAway เรียกเก็บภาษีการเข้าพักจากผู้เดินทางในนามของตนและดำเนินการต่อไปยังข้อกำหนดการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องต่อหน้าเมือง รวมถึงการนำส่งภาษีดังกล่าว

 

2.7 ไซต์นี้จะมีรายการที่พัก (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งเจ้าของที่พักให้ไว้และมีเนื้อหาจากบุคคลภายนอกอื่นๆ เนื้อหาดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของที่พักหรือผู้สร้างเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก เราจะไม่มีความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาดังกล่าวเนื่องจากเราเพียงแต่ให้การเข้าถึงเนื้อหานั้นโดยเป็นบริการที่มีให้กับคุณ และจัดให้คุณได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารโดยตรงกับเจ้าของที่พักเพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่พักและทำการจองกับเจ้าของที่พักสำหรับการเช่าที่พักดังกล่าว การจองทั้งหมดที่คุณทำก็คือการจองโดยตรงกับเจ้าของที่พักและสัญญาของคุณจะเป็นสัญญาที่ทำกับเจ้าของที่พัก สัญญาใดๆ ดังกล่าวจะมีผลใช้กับสิทธิของคุณในการพักอาศัยและใช้ที่พักและอาจมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติม HomeAway จะไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับการให้บริการที่พักของเจ้าของที่พัก เราไม่ได้ให้การรับรอง สนับสนุน รับรอง หรือรับประกันการตรงตามความจริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ ในรายการที่พักหรือความคิดเห็น/เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์โดยบุคคลภายนอก

 

 

3. รายการที่พักและการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของที่พัก

 

3.1 โปรดทราบว่าเจ้าของที่พักจะต้องรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในข้อมูลทั้งหมด รวมถึงรูปภาพ ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่พักที่เจ้าของที่พักเสนอไว้ (“รายการที่พัก”) การอัพเดทข้อมูลดังกล่าว และการตรวจสอบให้แน่ใจว่า (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น ในกรณีที่รายการที่พักมีการเชื่อมโยงกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแปลอัตโนมัติ เช่น Google Translate เจ้าของที่พักก็จะมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแปลที่ได้นั้นเป็นการแปลที่ถูกต้องและแก้ไขข้อบกพร่องใดๆ

 

3.2 หากผู้เดินทางค้นพบที่พักที่ตนสนใจ ผู้เดินทางก็สามารถส่งคำขอข้อมูลไปยังเจ้าของที่พักได้ (เรียกว่า “ข้อซักถาม”) โดยระบุนามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของตน พร้อมด้วยข้อมูลใดๆ ที่ร้องขอ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ผู้เดินทางซึ่งใช้ไซต์นี้เพื่อส่งข้อซักถาม จองที่พัก หรือผู้เดินทางซึ่งลงทะเบียนกับเราก็จะได้รับจดหมายข่าวของเรา HomeAway Group อาจเสนอจดหมายข่าวที่แตกต่างกันไปเป็นระยะๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อปรับปรุงบริการที่สมาชิกของ HomeAway Group เสนอไว้ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เดินทางอาจเลือกที่จะรับจดหมายข่าวในเวลาที่ส่งข้อซักถามหรือเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวในเวลาที่ทำการจองบนไซต์ หรือยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวของอีเมลเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ผ่านทาง ศูนย์กำหนดค่าการสื่อสาร แม้ว่าอาจใช้เวลาในระยะสั้นๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในการกำหนดค่าของคุณมีผลใช้บังคับ

 

3.3 ผู้เดินทางจะได้รับอีเมลยืนยันจาก HomeAway เมื่อได้มีการส่งข้อซักถามให้กับเจ้าของที่พักแล้ว

 

3.4 หลังจากนั้น เจ้าของที่พักก็จะสามารถสื่อสารกับผู้เดินทางได้โดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อซักถาม และผู้เดินทางและเจ้าของที่พักยังสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันผ่านทางไซต์ (และผ่านทางเครื่องมืออื่นๆ บนแพลตฟอร์มของ HomeAway) ได้เช่นกัน

3.5 ผู้เดินทางสามารถร้องขอการจองทางออนไลน์ซึ่ง (i) สามารถได้รับการยืนยันโดยไม่ชักช้าตั้งแต่การร้องขอการจองที่พัก สำหรับที่พักที่ต้องยืนยันทันที และ (ii) จะต้องได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธโดยเจ้าของที่พักภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับที่พักอื่นๆ ทั้งหมด  สำหรับการชำระเงินออนไลน์ ผู้เดินทางซึ่งมีการจองที่ได้รับการยืนยันแล้วจะสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของตนผ่านทางเกตเวย์การชำระเงินซึ่งเสนอโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกของเราและ/หรือเจ้าของที่พัก และ/หรือ HomeAway Financial Logistics บริการรับชำระเงินออนไลน์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก หรือเจ้าของที่พัก หรือในกรณีของ HomeAway Financial Logistics ก็จะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พัก และผู้เดินทางตกลงและยอมรับว่า (ยกเว้นหน้าที่ของ HomeAway Financial Logistics ตาม ข้อตกลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่พัก) HomeAway จะไม่มีอำนาจควบคุมหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับบริการนี้

  

3.6 ข้อซักถามที่ผู้เดินทางส่งให้กับเจ้าของที่พักบนไซต์นี้อาจมีข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง (รวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้เดินทางให้ไว้) และเจ้าของที่พักอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเพื่อตอบกลับผู้เดินทาง

 

3.7 การสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้เดินทางกับเจ้าของที่พักโดยใช้แพลตฟอร์มของ HomeAway จะต้องไม่ระบุที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โปรดทราบว่าการสื่อสารใดๆ บนไซต์นี้ (หรือผ่านทางแพลตฟอร์มของ HomeAway) อาจมีการเฝ้าติดตามและจะมีไว้สำหรับให้พนักงานและตัวแทนของ HomeAway เข้ามาดู  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและบัญชีของเรา เราจะสามารถลบหรือปกปิดข้อมูลจากการสื่อสารใดๆ ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้)

 

3.8 HomeAway อาจใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลของบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวเพื่อส่งและติดตามการรับอีเมลข้อซักถาม และวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ข้อซักถามที่มีการรายงานโดยระบบติดตามของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ระบบติดตามของเราจะไม่เก็บข้อความไว้อย่างไม่มีกำหนดและข้อความเหล่านั้นอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากที่มีการส่งข้อความให้กับคุณ โปรดพิมพ์สำเนาของข้อความใดๆ ที่สำคัญสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงินหรือการยืนยันการจอง

 

3.9 HomeAway จะไม่มีความรับผิดชอบหรือการเข้าร่วมที่ระบุไว้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าของที่พักกับผู้เดินทาง

 


4.  การลงทะเบียนและการสร้างบัญชี

 

4.1 หากผู้เดินทางต้องการใช้บริการที่มีอยู่บนไซต์นอกเหนือจากเพียงการส่งข้อซักถาม ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนกับไซต์ HomeAway จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดลงทะเบียนกับไซต์นี้ เว้นเสียแต่ว่าบุคคลนั้นจะสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้  หลังจากดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนจนสำเร็จแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับบัญชีผู้ใช้สำหรับไซต์นี้ (“บัญชี”)

 

4.2 เพื่อให้ได้รับบัญชี ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ HomeAway ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้เดินทางสามารถสมัครรับบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลส่วนตัว หรือในอีกทางเลือกหนึ่ง ก็สามารถสมัครโดยใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ Facebook โดยการคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Facebook บนหน้าจอการลงทะเบียน

 

4.3 บัญชีของผู้เดินทางจะประกอบด้วยข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยทั่วไปต่อผู้ใช้รายอื่นของไซต์และยังสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนบนไซต์ ตัวอย่างเช่น บัญชีดังกล่าวอาจปรากฏอยู่ในเสิร์ชเอนจินของ Google บัญชีจะประกอบด้วยรายการบางอย่างดังต่อไปนี้

·       หน้าที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่าหน้า “โปรไฟล์ของฉัน” ซึ่งชื่อโปรไฟล์ของผู้เดินทางจะมีการระบุไว้เป็นช่องบังคับ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางอื่นๆ จะไม่มีการบังคับ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้เดินทาง

·       ความสามารถในการเฝ้าติดตามที่พักนั้นๆ

·       บันทึกที่พักโปรด

·       เพิ่มบันทึกย่อและสร้างรายการต่างๆ

·       บันทึกความเห็นเกี่ยวกับที่พัก

·       ใส่รีวิวของที่พักที่เช่า

·       เชื่อมโยงบัญชี Facebook ของผู้เดินทาง โดยการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือการเชื่อมโยงบัญชีเข้ากับ Facebook ก็เท่ากับว่าผู้เดินทางตกลงที่จะโอนข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของตนจาก Facebook และแสดงรายชื่อเพื่อนบน Facebook ซึ่งยังมีบัญชีกับ HomeAway Group อีกด้วย ข้อมูลนี้จะมีการแสดงไว้บนหน้าโปรไฟล์ของผู้เดินทาง

·       แชร์ที่พักโปรดหรือรายการต่างๆ กับผู้อื่น เช่น เพื่อนและครอบครัว และสังคมออนไลน์

·       ลิงก์ที่เชื่อมไปยังรีวิวจากเจ้าของที่พัก (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

4.4 ผู้เดินทางจะสามารถปิดใช้งานบัญชีของตนเมื่อใดก็ได้และผู้เดินทางยังสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีและหน้าที่แสดงต่อสาธารณะของตนจาก Facebook เมื่อใดก็ได้ ผู้เดินทางจะสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีของตนได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้เดินทางของตนโดยตรง  คุณเข้าใจและยอมรับว่าถึงแม้คุณจะปิดใช้งานบัญชีของคุณ แต่ข้อมูลก็อาจมีการเก็บไว้โดย HomeAway Group ภายใต้ข้อกำหนดของ นโยบายความเป็นส่วนตัว  คุณเข้าใจและยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว  คุณยังเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่คุณทำกับ HomeAway Group อาจมีการส่งไปยังและยังคงมีอยู่บนเว็บไซต์อื่นๆ เช่น Google ในกรณีที่เทคโนโลยีเสิร์ชเอนจินของ Google ได้ทำสำเนาเนื้อหามาจากเว็บไซต์หรือระบบของ HomeAway Group

 

4.5 HomeAway ยังใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์  รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอยู่ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เอง  Google อาจรวบรวมข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมมาจากบริการต่างๆ ของตน รวมถึง Google Analytics, Google Translate, Google Maps และบริการอื่นๆ ของ Google ซึ่งรวมถึง YouTube  คุณเข้าใจและยอมรับว่า HomeAway Group ไม่ได้มีอำนาจควบคุมในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Google

 


5. สิทธิและหน้าที่ของ HomeAway

 

5.1 HomeAway จะพยายามทำซ้ำภาพถ่ายใดๆ ซึ่งเจ้าของที่พักให้ไว้บนไซต์อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางยอมรับว่าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากภาพถ่ายดั้งเดิมเมื่อมีการสแกนรูปภาพที่ไม่ใช่ภาพดิจิตอลหรือเนื่องด้วยการตั้งค่าหน้าจอนั้นๆ และ HomeAway จะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับความคลาดเคลื่อนใดๆ ดังกล่าว

 

5.2 นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าเจ้าของที่พักแต่ละรายและไม่ใช่ HomeAway จะต้องรับผิดชอบสำหรับความถูกต้องในการที่ภาพถ่ายและคำอธิบายบรรยายที่พักที่เกี่ยวข้อง

 

5.3 HomeAway อาจทำการอัพเกรดและบำรุงรักษาไซต์นี้เป็นครั้งคราว รวมทั้งแพลตฟอร์มและระบบของไซต์ งานที่ทำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งาน หากเป็นไปได้ HomeAway ก็มีความมุ่งหมายที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่างานดังกล่าวได้กระทำในเวลาที่การใช้งานของผู้เดินทางส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

5.4 การยืนยันผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตจะเป็นเรื่องที่ยากและเราไม่สามารถและจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่กล่าวอ้างของผู้ใช้แต่ละราย เราสนับสนุนให้ผู้เดินทางและเจ้าของที่พักสื่อสารซึ่งกันและกันโดยตรงผ่านทางเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่บนไซต์ (อย่างไรก็ตาม แม้แต่การทำเช่นนี้ก็ไม่สามารถรับประกันได้ถึงตัวตนของบุคคลที่คุณกำลังสื่อสารด้วย) และเรายังสนับสนุนให้ผู้เดินทางใช้มาตรการตามสมควรอื่นๆ เพื่อให้ตัวคุณเองมั่นใจได้ถึงตัวตนของเจ้าของที่พัก รวมทั้งที่พักและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการจองของคุณหรือการจองที่คุณจะทำ คุณตกลงที่จะ (i) เก็บรหัสผ่านและ ID ออนไลน์ของคุณสำหรับทั้งบัญชีของคุณและบัญชีอีเมลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยมีให้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีดังกล่าวเท่านั้น (ii) กำชับบุคคลแต่ละคนซึ่งคุณให้ ID ออนไลน์และรหัสผ่านของคุณโดยเน้นย้ำว่าบุคคลนั้นจะต้องไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (iii) แจ้งให้เราทราบโดยทันทีและเลือก ID ออนไลน์และรหัสผ่านใหม่หากคุณเชื่อว่ารหัสผ่านของคุณสำหรับบัญชีของคุณอาจกลายเป็นที่ทราบต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้ตกอยู่ในความเสี่ยง และ (iv) แจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากคุณได้รับการติดต่อจากผู้ใดก็ตามที่ร้องขอ ID ออนไลน์และ/หรือรหัสผ่านของคุณ  นอกจากนี้ หากเราสงสัยว่ามีการเข้าถึงหรือใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเราร้องขอ คุณก็จะต้องเปลี่ยน ID และรหัสผ่านของคุณโดยทันทีและดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นใดตามที่เราอาจร้องขอตามสมควร เราขอแนะนำไม่ให้คุณมอบสิทธิการเข้าถึง ID ออนไลน์และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณให้กับผู้ใดก็ตาม  อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ให้ ID บัญชีและ/หรือรหัสผ่านของคุณแก่ผู้ใดก็ตาม หรือคุณไม่ได้ปกป้องข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ คุณก็จะต้องรับผิดชอบในธุรกรรมใดๆ และทั้งหมดที่บุคคลนั้นได้ทำในขณะที่ใช้บัญชีของคุณและ/หรือบัญชีอีเมลของคุณ แม้ว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะเป็นการฉ้อโกงหรือคุณไม่ได้ตั้งใจหรือต้องการให้มีการทำธุรกรรมเหล่านั้นก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย HomeAway จะไม่มีความรับผิดต่อคุณในกรณีใดๆ ดังกล่าว

 

5.5 คุณยอมรับและตกลงว่า HomeAway จะไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบตัวตนหรือพฤติกรรมของเจ้าของที่พัก หรือการกำหนดพิสูจน์ลักษณะ สภาพ หรือการมีอยู่ของที่พัก

 

5.6 HomeAway ขอสงวนสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ และโอนหรือทำสัญญาจ้างช่วงสำหรับสิทธิและหน้าที่ใดๆ หรือทั้งหมดของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ ไปยังบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เป็นของ HomeAway Group แต่จะไม่ทำเช่นนั้นในลักษณะที่จะเป็นการลดการรับประกันใดๆ ที่คุณได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้

 

5.7 ลำดับการค้นหาสำหรับรายการที่พักจะผันแปรตามปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น พารามิเตอร์การค้นหา คุณภาพการลงรายการที่พัก ปฏิทินมีการอัพเดทบ่อยครั้งเพียงใด การกำหนดค่าของผู้เดินทาง เวลาในการตอบรับของเจ้าของที่พัก ระดับค่าคอมมิชชั่นของเรา การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เราประกาศไว้ ประวัติการจอง ความสามารถในการจองออนไลน์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ HomeAway อาจเห็นว่าสำคัญสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้เป็นครั้งคราว HomeAway ขอสงวนสิทธิที่จะปรับใช้อัลกอริทึมการค้นหาที่หลากหลายหรือใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เดินทางนั้นๆ และตลาดโดยรวมมากที่สุด  รายการที่พักอาจไม่ได้ปรากฏอยู่ในผลการค้นหาเสมอไป รายการที่พักที่แจกจ่ายบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้มีการรับประกันว่าจะแสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวในลำดับใดๆ โดยเฉพาะหรือรับประกันว่าจะมีการแสดงด้วยซ้ำ ผลการค้นหาและลำดับการค้นหาอาจปรากฏบนแอพพลิเคชันมือถือของ HomeAway โดยแตกต่างไปจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ HomeAway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์การค้นหาสำหรับทั้งเจ้าของที่พักและผู้เดินทางให้ดีที่สุดและปรับปรุงกระบวนการค้นหา HomeAway ขอสงวนสิทธิที่จะทำการทดสอบซึ่งจะมีการจำกัดระยะเวลา แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราแสดงรายการที่พักและผลการค้นหาได้

 

 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

 

6.1 เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนไซต์จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด การทำซ้ำไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการคัดลอกข้อความ ภาพกราฟิก หรืองานออกแบบ จะเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

 

6.2 ผู้เดินทางจะได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด แสดง หรือพิมพ์หน้าแต่ละหน้าของไซต์เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับข้อตกลงใดๆ ที่มีกับ HomeAway และเก็บรักษาสำเนาสำหรับการจองของตน ไฟล์ที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารที่พิมพ์ออกมาที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อความที่ระบุว่า “© ลิขสิทธิ์ 2018 HomeAway - สงวนลิขสิทธิ์” อย่างชัดเจน

 

6.3 ในกรณีที่ผู้เดินทางส่งเนื้อหาไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงข้อความหรือรูปภาพ ไปยังหรือผ่านทางไซต์ (หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway) ผู้เดินทางขอรับรองว่าตนมีสิทธิทางกฎหมายในการทำเช่นนั้น

 

6.4 เท่าที่รีวิวหรือเนื้อหาอื่นๆ ของผู้เดินทางอาจมีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อหรือเครื่องหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ผู้เดินทางขอรับรองว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ชื่อหรือเครื่องหมายดังกล่าว

 

6.5 โดยการส่งเนื้อหาไม่ว่าในรูปแบบใดไปยังไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ คำอธิบาย รีวิว ภาพถ่าย และสิ่งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันทั้งหมด) ก็เท่ากับว่าผู้เดินทางให้ Expedia, HomeAway และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือแต่ละแห่งของ Expedia หรือ HomeAway ได้รับสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถเพิกถอนได้ และสามารถให้ช่วงสิทธิได้อย่างสมบูรณ์ (ผ่านหลายชั้น) ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว และแสดงต่อสาธารณะและดำเนินการกับเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวรอบโลกในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นหลังจากนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

 

7. บัญชี การสื่อสาร และรีวิวของผู้เดินทาง

 

7.1 ผู้เดินทางจะต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวตนของตนในบัญชีและหน้าโปรไฟล์ของตน และการสื่อสารอื่นใดบนไซต์ ซึ่งรวมถึงรีวิวที่พัก

 

7.2 ข้อความที่ส่งผ่านทางระบบของ HomeAway ควรเป็นเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อซักถามเรื่องการจองอย่างแท้จริงเท่านั้น เราจะไม่ยอมให้มีสแปมหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้าที่ไม่ได้ร้องขอไม่ว่าในลักษณะใด  ห้ามมิให้มีการใช้ระบบของ HomeAway ในทางที่ผิด เช่น โดยการส่งการสื่อสารด้านการค้าที่ไม่ได้ร้องขอ (สแปม) หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ อีเมลและคำแนะนำเกี่ยวกับไซต์ที่ส่งผ่านทางฟังก์ชัน “แนะนำไซต์นี้” ควรเป็นการส่งโดยได้รับความยินยอมจากผู้รับเท่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่นด้วยความระมัดระวังในระดับเดียวกันกับที่คุณคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของคุณเอง (โดยใช้มาตรฐานความระมัดระวังตามสมควรเป็นอย่างน้อย) และคุณจะมีความรับผิดทั้งหมดจากการใช้ในทางที่ผิด การสูญหาย หรือการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

7.3 ผู้เดินทางจะสามารถโพสต์รีวิวของตนเกี่ยวกับที่พักของเจ้าของที่พัก (“รีวิวจากผู้เดินทาง”) บนไซต์นี้ได้  เจ้าของที่พักจะได้รับโอกาสในการดูรีวิวจากผู้เดินทางและตอบกลับรีวิวเหล่านั้น (“การตอบกลับของเจ้าของที่พัก”) นอกจากนี้ เจ้าของที่พักจะได้รับโอกาสในการให้คะแนนการเข้าพักของผู้เดินทาง (“รีวิวจากเจ้าของที่พัก”) และรีวิวจากเจ้าของที่พักดังกล่าวจะมีให้สำหรับเจ้าของที่พักรายอื่นที่คุณติดต่อ รีวิวจากเจ้าของที่พักจะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อกีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลได้ การแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวของผู้เดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรีวิวจากเจ้าของที่พักและหน้าที่เพียงอย่างเดียวของ HomeAway ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรีวิวจากเจ้าของที่พักก็คือการอนุญาตให้ผู้เดินทางโพสต์รีวิวจากผู้เดินทางภายใน 14 วันนับจากการส่งรีวิวจากเจ้าของที่พัก  HomeAway ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ สำหรับรีวิวจากผู้เดินทางหรือรีวิวจากเจ้าของที่พักโดยชัดแจ้ง ผู้เดินทางยอมรับและตกลงว่า HomeAway อาจจัดรีวิวจากเจ้าของที่พักดังกล่าวให้กับเจ้าของที่พักรายอื่นซึ่งผู้เดินทางติดต่อผ่านทางไซต์นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรีวิวจากเจ้าของที่พักจะสามารถดูได้ ที่นี่  

 

7.4 โปรดทราบว่า HomeAway ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องของรีวิวจากผู้เดินทาง การตอบกลับของเจ้าของที่พัก หรือรีวิวจากเจ้าของที่พัก และในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้

 

7.5 อย่างไรก็ตาม HomeAway จะกำหนดให้รีวิวจากผู้เดินทาง การตอบกลับของเจ้าของที่พัก รีวิวจากเจ้าของที่พัก และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้ระบบของ HomeAway ต้องปฏิบัติตาม แนวทางสำหรับเนื้อหา และอาจปฏิเสธที่จะโพสต์รายการใดๆ เหล่านี้ที่ HomeAway เห็นว่าไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

 

7.6 โดยทั่วไปแล้ว HomeAway จะไม่ดำเนินการตรวจสอบตัวตน หากผู้เดินทางสงสัยว่าเจ้าของที่พักได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เราก็ขอเชิญให้ผู้เดินทางแจ้ง HomeAway ผ่านทาง แบบฟอร์มการติดต่อ

 

7.7 HomeAway จะปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้เดินทางจะยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ และการจัดการข้อมูลของตนตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้เดินทางควรทราบว่าโดยทั่วไปแล้วเจ้าของที่พักจะให้อนุญาต HomeAway ในการส่งต่อรายละเอียดการติดต่อของเจ้าของที่พัก รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ให้กับผู้เดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจองที่พัก ผู้เดินทางอาจขอให้มีการแสดงรายละเอียดเหล่านี้เพื่อให้เกิดหลักฐานของการจอง หรือในอีกทางหนึ่ง รายละเอียดเหล่านี้ก็อาจมีให้สำหรับผู้เดินทางผ่านทางบัญชีของตน

 

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และคุ้มครอง HomeAway Group และผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ HomeAway Group จากการเรียกร้องสิทธิ มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามสมควร ซึ่งหยิบยกขึ้นโดยหรือเป็นเหตุมาจากบุคคลภายนอกที่กล่าวอ้างถึง เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (ก) เนื้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้โดยเกี่ยวข้องกับไซต์ (ข) การใช้ไซต์ของคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาใดๆ บนไซต์) (ค) การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ หรือ (ง) การใช้ที่พักของคุณ HomeAway จะส่งคำบอกกล่าวให้กับคุณเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิใดๆ ดังกล่าวโดยทันที
 

 

9. ข้อห้าม

 

ผู้เดินทางจะต้องไม่ดำเนินการต่อไปนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

·       ใช้ประโยชน์ ทำสำเนา แจกจ่าย ทำซ้ำ แก้ไข แปล ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ หรือแปลกลับเนื้อหาของไซต์ และฐานข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ในรูปแบบใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ไม่ว่าโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติหรือดำเนินการประมวลผลด้วยตนเอง

·       เฝ้าติดตามเนื้อหาบนไซต์หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway ด้วยวิธีการของโรบอท สไปเดอร์ หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นที่จำกัดจากการยกเว้นที่กล่าวมาก่อนหน้านี้สำหรับเสิร์ชเอนจินของอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (ไม่รวมถึงเว็บไซต์หรือเสิร์ชเอนจินใดๆ หรืออุปกรณ์อื่นที่แสดงรายการหรือโฆษณาแบบแยกประเภทสำหรับที่พักซึ่งพร้อมสำหรับการจอง หรือกลุ่มย่อยใดๆ ของสิ่งเดียวกันนี้หรือซึ่งมีธุรกิจเป็นการให้บริการที่แข่งขันกับ HomeAway) และแหล่งเก็บข้อมูลถาวรที่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ใช่ในทางการค้าซึ่งใช้เครื่องมือต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในการแสดงไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมไปยังไซต์ โดยที่แต่ละอย่างจะดำเนินการเช่นนั้นจากที่อยู่ IP หรือกลุ่มที่อยู่ IP ที่แน่นอนโดยใช้เอเจนท์ที่สามารถระบุตัวได้ง่ายและสอดรับกับไฟล์ robots.txt ของ HomeAway

·       ใช้ไซต์หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้

·       ใช้ไซต์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองหรือร้องขอการเช่าที่พักซึ่งไม่ใช่ที่พักภายใต้รายการที่พักที่ถูกต้อง

·       ทำซ้ำส่วนใดๆ ของไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นโดยใช้อุปกรณ์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เฟรมหรือสภาพแวดล้อมขอบนอกรอบๆ ไซต์นี้ หรือเทคนิคการจัดเฟรมอื่นใดเพื่อโอบล้อมส่วนหรือแง่มุมใดๆ ของไซต์ หรือทำมิเรอร์หรือทำสำเนาส่วนใดๆ ของไซต์

·       อัพโหลดหรือส่งเนื้อหาหรือโปรแกรมใดๆ ไปยังไซต์ (หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway) ซึ่งเนื่องด้วยขนาดหรือลักษณะของเนื้อหาหรือโปรแกรมดังกล่าว ก็อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ HomeAway เสียหายได้

·       ใส่เนื้อหาลงบนไซต์ (หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway) ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับ หรือส่งเสริมให้มีการฝ่าฝืนใดๆ ดังกล่าว

·       ใช้หรือเข้าถึงไซต์หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway ไม่ว่าในลักษณะใดซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายใดๆ ตกอยู่ในอันตราย ซึ่งรวมถึงการกระจายไวรัส (เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ให้ “ไวรัส” หมายความรวมถึงโปรแกรมใดๆ ที่จงใจนำเข้าสู่ระบบซึ่งจะดำเนินหน้าที่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และ/หรือเป็นการทำลาย เช่น การแสดงข้อความที่น่ารำคาญ หรือการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเขียนทับข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้)

·       โพสต์หรือส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นการฉ้อโกง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ว่าในลักษณะใด หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็น “ฟิชชิ่ง” (ไม่ว่าปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรืออื่นๆ) หรือจะทำให้เกิดความรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

·       โพสต์หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ดูถูกเหยียดหยาม เป็นการหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก หยาบคาย อนาจาร ยั่วโทสะ เป็นเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร หรือดูหมิ่นศาสนา หรือ

·       กล่าวถึงสมาชิกใดๆ ของ HomeAway Group หรือพันธมิตรใดๆ ของ HomeAway Group ไม่ว่าในลักษณะใดซึ่งอาจทำให้บุคคลเชื่อว่าผู้เดินทางหรือเว็บไซต์ใดๆ ได้รับการสนับสนุน มีความเกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองโดยสมาชิกใดๆ ของ HomeAway Group หรือพันธมิตรใดๆ ของ HomeAway Group

 

10. สิทธิในการลบเนื้อหา

 

ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารของตน และเนื้อหาที่โพสต์ ไม่ว่าผ่านทางไซต์หรือโดยเกี่ยวข้องกับไซต์ ซึ่งรวมถึงรีวิวจากผู้เดินทางและการสื่อสารกับเจ้าของที่พัก จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือมีข้อมูลที่เป็นเท็จ การดูถูกบุคคล สิ่งใดก็ตามที่เป็นการหมิ่นประมาท กล่าวให้ร้าย หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สิ่งใดก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล หรือ แนวทางสำหรับเนื้อหา  HomeAway อาจตรวจสอบเนื้อหาใดๆ บนไซต์หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway และลบเนื้อหาหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ถูกต้องหรือได้รับการอัพเดทล่าสุดอีกต่อไป  โดยไม่กระทบต่อการแก้ไขเยียวยาอื่นใดที่มีอยู่ HomeAway จะมีสิทธิโดยทันทีที่จะลบการสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ออกจากไซต์ และระงับหรือยับยั้งการใช้บัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


11. การแจ้งเตือน

 

11.1 ข้อความใดๆ ถึงเราจะสามารถส่งได้โดยใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ

 

11.2     หนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องประกอบด้วย

·       ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

·       รายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว (ใส่ข้อความหรือรูปภาพ) รวมถึงลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์นั้น

·       คำแถลงที่มีการลงนามแทนคำสาบาน ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคุณ

  • มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้งานดังกล่าว และ
  • ไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบนี้


12. ความรับผิดของ HomeAway

 

12.1 ไซต์นี้จะเป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ทำให้คุณสามารถดูที่พักที่มีการแสดงรายการไว้บนไซต์ สื่อสารกับเจ้าของที่พักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อข้องใจหรือคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี หรือทำการจองกับเจ้าของที่พักสำหรับการเช่าที่พัก เราจะไม่ยอมรับความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ ที่คุณเข้าทำกับเจ้าของที่พักหรือความรับผิดจากที่พักใดๆ ที่คุณทำการจอง และเราจะไม่ยอมรับความรับผิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของเจ้าของที่พักใดๆ หรือบุคคลอื่นๆ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับที่พัก  สำหรับที่พักทั้งหมด สัญญาของคุณจะเป็นสัญญาที่ทำกับเจ้าของที่พัก และข้อกำหนดและเงื่อนไขของเจ้าของที่พักจะมีผลใช้บังคับกับการจองของคุณ  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจจำกัดและ/หรือยกเว้นความรับผิดที่เจ้าของที่พักมีต่อคุณ และคุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะทำการจอง 

 

12.2 เราไม่ได้ให้การคุ้มครองด้วยการประกันภัยความรับผิดสำหรับเจ้าของที่พัก ผู้จัดการที่พัก หรือผู้เดินทาง ไม่ว่าผู้ใช้จะได้รับความคุ้มครองประกันภัยผ่านทางผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราหรือไม่ก็ตาม เราขอแนะนำให้ผู้เดินทางขอเอาประกันภัยการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองการจองของตนสำหรับที่พักจากเจ้าของที่พัก รวมถึงกรณีที่เจ้าของที่พักจำเป็นต้องยกเลิกการจองของผู้เดินทาง ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกันภัยที่ตนซื้อนั้นเป็นประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับความต้องการของผู้เดินทางโดยเฉพาะ

 

12.3 เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด แต่อยู่ภายใต้ข้อ 12.4 ไม่ว่าในกรณีใด HomeAway Group หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน และ/หรือพนักงานของ HomeAway Group หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับเครื่องมือที่เสนอไว้บนเว็บไซต์ใดๆ ของสมาชิกของ HomeAway Group จะไม่ต้องรับผิดจากการสูญเสียผลกำไรหรือค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษซึ่งเกิดขึ้นจาก มีที่มาจาก หรือเป็นผลมาจากไซต์หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway เนื้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์ และการใช้ไซต์ของคุณ และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ใช้ แม้ว่า HomeAway จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม ภายใต้ข้อ 12.4 ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับโดยไม่คำนึงว่าค่าเสียหายจะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือมูลฟ้องอื่นใด หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับไซต์ (หรือแพลตฟอร์มหรือระบบของ HomeAway) หรือคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ การแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่คุณมีต่อ HomeAway ก็คือให้ยุติการใช้ไซต์นี้

 

12.4 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ HomeAway Group จากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ HomeAway Group และการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อโกงของ HomeAway Group

 

12.5 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ที่จะส่งผลต่อสิทธิใดๆ ที่คุณอาจมีและกฎหมายกำหนดว่าไม่สามารถยกเว้นได้ รวมถึงภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) [Consumer Protection (Fair Trading) Act] (Cap 52A, 2009 Rev Ed) และกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม [Unfair Contract Terms Act] (Cap 396, 1994 Rev Ed)

 


13. ข้อพิพาท

 

13.1 HomeAway มีความมุ่งมั่นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า เพราะฉะนั้น หากคุณมีปัญหาหรือข้อพิพาท เราก็จะพยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณ แต่หากเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณก็สามารถดำเนินการเรียกร้องสิทธิเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้เท่านั้น

 

13.2 ในกรณีที่ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การมีผลบังคับ หรือการบอกเลิกข้อตกลงนี้ และการติดต่อธุรกิจใดๆ กับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จัดไว้ให้ และการรับรองใดๆ ที่เรามี (เรียกรวมกันว่า “การเรียกร้องสิทธิ”) การเรียกร้องสิทธิเหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขตามกระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

13.3 การเรียกร้องสิทธิที่ว่านี้ยังรวมถึงการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่คุณอ้างต่อเรา บริษัทสาขาของเรา ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง หรือบริษัทใดๆ ที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเรา (ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้) และยังรวมถึงการเรียกร้องสิทธิใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ ไม่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ในฉบับก่อนหน้านี้จะได้กำหนดให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ก็ตาม

 

13.4 คุณตกลงที่จะให้โอกาสเราในการแก้ไขการเรียกร้องสิทธิใดๆ เป็นลำดับแรกโดยการติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร (“คำบอกกล่าวเรื่องการเรียกร้องสิทธิ”) หากเราไม่สามารถระงับการเรียกร้องสิทธิของคุณได้ภายใน 60 วันนับจากการได้รับคำบอกกล่าวเรื่องการเรียกร้องสิทธิ คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือผ่านทางอนุญาโตตุลาการหรือในศาลคดีมโนสาเร่ของสิงคโปร์ [Small Claims Tribunals of Singapore] (“SCT”) ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

 

13.5 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถแก้ไขการเรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ภายใน 60 วันนับจากการออกคำบอกกล่าวเรื่องข้อพิพาท การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวก็จะต้องส่งเรื่องไปยังและได้รับการแก้ไขจนถึงที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ [Singapore International Arbitration Centre] (“SIAC”) (“กระบวนการอนุญาโตตุลาการของ SIAC”) โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่ (ก) คุณสามารถเลือกที่จะอ้างการเรียกร้องสิทธิใน SCT ได้หากการเรียกร้องสิทธินั้นอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของ SCT และ (ข) คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดสามารถขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการบรรเทาความเสียหายอื่นๆ อย่างเร่งด่วนในศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิ การใช้ในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น หรือในพฤติการณ์ที่ฉุกเฉินอื่นๆ (เช่น การกระทำความผิดทางอาญาหรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น)

 

13.6 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ในกรณีที่การเรียกร้องสิทธิไม่ได้อยู่ภายในเขตอำนาจศาลของ SCT การเรียกร้องสิทธิดังกล่าวก็จะต้องส่งเรื่องไปยังและได้รับการแก้ไขจนถึงที่สุดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ SIAC

 

13.7 กระบวนการอนุญาโตตุลาการของ SIAC จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ [Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre] (“ข้อบังคับของ SIAC”) ตลอดระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งข้อบังคับต่างๆ จะถือว่าผนวกรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง

 

13.8 สถานที่นั่งพิจารณาของอนุญาโตตุลาการก็คือสิงคโปร์ องค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ 1 คน ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ สถานที่สำหรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็คือสิงคโปร์หรือสถานที่อื่นใดที่มีการตกลงร่วมกัน

 

13.9 ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณจะต้องส่งหนังสือร้องขอการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและอธิบายการเรียกร้องสิทธิของคุณไปยัง “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager” ที่ Level 18, 100 William Street, Woolloomooloo, NSW 2011 หากเราขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยการฟ้องคุณ เราจะส่งคำบอกกล่าวให้กับคุณตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่คุณได้ระบุไว้ ข้อบังคับของ SIAC และคำแนะนำในการยื่นฟ้องจะมีอยู่ที่ http://www.siac.org.sg/our-rules หรือโดยโทรศัพท์ไปที่ +65 6713 9777

 

13.10 การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อบังคับของ SIAC เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้

 

 

 

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

14.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ การใช้ไซต์นี้จะเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวรรคนี้

 

 

15. ข้อปลีกย่อย

 

15.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว จะก่อให้เกิดข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง HomeAway กับผู้เดินทางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว

 

15.2 HomeAway ขอแนะนำให้คุณบันทึกสำเนาของคุณเองสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้ในไฟล์ที่แยกต่างหากบนอุปกรณ์ของคุณหรือในรูปแบบที่พิมพ์ออกมา

 

15.3 การที่ HomeAway ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้โดยผู้เดินทางหรือผู้อื่นก็ไม่ได้เป็นการสละสิทธิของ HomeAway ในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นภายหลังหรือในทำนองเดียวกัน

 

15.4 หัวเรื่องต่างๆ จะมีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่ส่งผลต่อการตีความหรือโครงสร้างของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้

 

15.5 การไม่มีผลบังคับสำหรับข้อกำหนดข้อใดหรือหลายข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เดินทางเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อการมีผลบังคับของข้อกำหนดอื่นๆ