Điều khoản & Điều kiện dành cho khách

Cập nhật lần cuối: Ngày 15 tháng 11 năm 2018

1. Giới thiệu

1.1 HomeAway (theo định nghĩa dưới đây) là công ty con thuộc Expedia, Inc. (“Expedia”), một công ty tại Washington. HomeAway Group (theo định nghĩa dưới đây) cung cấp nền tảng trực tuyến và nhiều công cụ, dịch vụ cũng như chức năng khác nhau hỗ trợ chủ nơi lưu trú đăng tin cho thuê nơi lưu trú và hỗ trợ khách đặt chỗ tại nơi lưu trú đó (gọi chung là “Dịch vụ”).  Các dịch vụ được cung cấp qua URL cụ thể theo từng quốc gia, bao gồm qua www.homeaway.com.sg và qua cả ứng dụng di động (dành cho điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị hoặc giao diện khác) (gọi chung là "Trang web"). Trang web được vận hành bởi HomeAway Emerging Markets Pte Ltd, thành lập và đăng ký tại Singapore với số đăng ký là 201114875K và có văn phòng đăng ký tại Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920 (gọi chung là “HomeAway” “chúng tôi” “của chúng tôi”).  Các khoản thanh toán cho đặt chỗ thực hiện qua Trang web (“Dịch vụ thanh toán”) được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và/hoặc HomeAway Emerging Markets Pte Ltd (“HomeAway Financial Logistics” nếu chỉ liên quan đến Dịch vụ thanh toán). Các Dịch vụ thanh toán phải tuân thủ điều khoản và điều kiện của Chủ nhà, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba nói trên hoặc, trong trường hợp là HomeAway Financial Logistics, thì tuân thủ Thỏa thuận thu hộ phí lưu trú. Để thuận tiện và dễ hiểu (không nhằm mục đích nào khác), khi dùng cụm từ “HomeAway Group” trong các điều khoản và điều kiện này, chúng tôi muốn nói đến Expedia và mỗi đơn vị liên kết cũng như công ty con của Expedia, bao gồm nhưng không giới hạn ở HomeAway.

 

 

1.2 Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản & Điều kiện dành cho khách”) cùng với Chính sách bảo mật điều chỉnh mối quan hệ giữa HomeAway và bất kỳ cá nhân nào sử dụng hoặc truy cập Trang web hay nội dung hoặc dịch vụ bất kỳ được cung cấp qua Trang web với tư cách là khách hoặc khách tiềm năng, cũng như những ai không sử dụng Trang web với tư cách là chủ nơi lưu trú hoặc quản lý nơi lưu trú (gọi riêng là “Khách” hoặc “bạn”). Khách bao gồm những người sử dụng Trang web để truy cập thông tin về nơi lưu trú và đặt chỗ tại nơi lưu trú, dù phục vụ mục đích công việc hay nghỉ dưỡng, từ chủ nơi lưu trú hoặc quản lý nơi lưu trú.

 

1.3 Điều khoản & Điều kiện dành cho khách tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa HomeAway và Khách. Khi sử dụng hoặc truy cập Trang web hay các nền tảng hoặc hệ thống của HomeAway, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý và tuân thủ theo Điều khoản & Điều kiện dành cho khách, mọi điều khoản và điều kiện áp dụng của Dịch vụ thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận thu hộ phí lưu trú  cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi, thay mặt cho chính bạn và tất cả những người có tên trên hoặc đi theo trong đặt chỗ của bạn. Đặt chỗ mà Khách thực hiện thông qua một trang web của HomeAway hoặc việc Khách sử dụng trang web đó (bao gồm cả Trang web) được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện trên trang web HomeAway mà đặt chỗ được hoàn tất (không nhất thiết phải là trang web HomeAway mà ban đầu Nơi lưu trú đăng tin cho thuê). Trong trường hợp các điều khoản và điều kiện của trang web HomeAway mà bạn tìm được Nơi lưu trú mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của trang web HomeAway mà bạn hoàn tất đặt chỗ, các điều khoản và điều kiện của trang web HomeAway mà bạn hoàn tất đặt chỗ sẽ được áp dụng. Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách mà không thay đổi, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web.

 

1.4 HomeAway không cho phép bất kỳ ai đăng ký hoặc sử dụng Trang web này trừ khi người đó có khả năng ký kết hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý tại Singapore.

 

1.5 HomeAway có thể sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này bất kỳ lúc nào thông qua việc đăng phiên bản cập nhật lên trang web này.  Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để xem các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách mới nhất vì đây là các Điều khoản & Điều kiện ràng buộc bạn. Mọi thay đổi được thực hiện sau khi bạn đặt chỗ sẽ không ảnh hưởng đến đặt chỗ đó trừ khi chúng tôi buộc phải thay đổi theo luật.2. Thông tin cơ bản

 

2.1 Trang web này là nơi Khách có thể xem tin cho thuê của, và thu thập thông tin về, các nơi lưu trú được đề xuất cho thuê (gọi riêng là "Nơi lưu trú" và gọi chung là “Các nơi lưu trú”) bởi người khác, bao gồm chủ nơi lưu trú, bên thuê lại và quản lý (gọi riêng là “Chủ nhà” và gọi chung cùng với Khách, là “người dùng”). Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp các công cụ hoặc dịch vụ khác nhằm hỗ trợ người dùng liên hệ với nhau và ký kết thỏa thuận cho thuê hoặc các giao dịch khác với nhau.

 

2.2 Trang web chỉ đóng vai trò là nền tảng cho người dùng tương tác với nhau. HomeAway không phải là, và sẽ không trở thành, một bên tham gia mối quan hệ hợp đồng giữa Khách và Chủ nhà liên quan đến bất kỳ đặt chỗ, Nơi lưu trú hoặc khoản thanh toán nào, cũng như không hòa giải bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Khách và Chủ nhà. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Khách và Chủ nhà có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong các thỏa thuận nói trên, rằng HomeAway không phải là một bên tham gia các thỏa thuận đó và rằng, ngoại trừ các nghĩa vụ của HomeAway Financial Logistics theo Thỏa thuận thu hộ phí lưu trú, HomeAway (gồm tất cả các công ty con) khước từ mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc có liên quan đến các thỏa thuận đó. Quy định này được áp dụng ngay cả khi Trang web hỗ trợ đặt chỗ cho Nơi lưu trú hoặc hỗ trợ việc sử dụng các Dịch vụ khác, vì HomeAway không phải là một bên tham gia thỏa thuận cho thuê hay thỏa thuận nào khác giữa Khách và Chủ nhà.

 

2.3 Khách chịu trách nhiệm về, và đồng ý tuân thủ, mọi luật lệ, quy tắc và quy định áp dụng cho việc họ sử dụng Trang web, sử dụng các Dịch vụ cũng như giao dịch bất kỳ họ tham gia dù trên Trang web hay có liên quan đến việc họ sử dụng Trang web. Khách vui lòng lưu ý rằng Chủ nhà chịu trách nhiệm về và đồng ý tuân thủ mọi luật lệ, quy tắc và quy định áp dụng cho tin cho thuê và việc cho thuê của Nơi lưu trú họ sở hữu và quy tắc ứng xử kinh doanh nơi lưu trú cho thuê của họ. Xin lưu ý rằng dù chúng tôi không phải một bên tham gia các giao dịch cho thuê và không chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ pháp luật hay quy định liên quan đến Nơi lưu trú đăng tin cho thuê trên Trang web nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn có nghĩa vụ hoặc cần phải (do chúng tôi toàn quyền quyết định) cung cấp thông tin liên quan đến tin cho thuê nhằm tuân thủ công tác điều tra, tố tụng hoặc tố tụng hành chính của các cơ quan chính quyền hoặc cơ quan quản lý và chúng tôi có toàn quyền quyết định việc tuân thủ hay không tuân thủ nghĩa vụ này.

 

2.4 Khách đặt chỗ tại Nơi lưu trú trên Trang web thông qua hệ thống thanh toán trên Trang web phải trả phí dịch vụ cho HomeAway. Phí dịch vụ là phí cho việc sử dụng Trang web, bao gồm các tính năng như hỗ trợ 24/7 và được tính toán dưới dạng tỷ lệ phần trăm trong tổng số tiền thuê (có thể bao gồm phụ phí và đặt cọc thiệt hại do Chủ nhà áp dụng). Tùy theo luật pháp tại khu vực tài phán mà Khách và/hoặc Chủ nhà cư trú, phí dịch vụ có thể phụ thuộc vào (hoặc có thể bao gồm) GST, Thuế lưu trú (chi tiết trong phần 2.6) hoặc bất kỳ khoản thuế gián thu tương đương nào khác nếu có. Chủ nhà đồng ý không khuyến khích hay khuyên Khách tránh hoặc lách phí dịch vụ tính bởi HomeAway và Khách đồng ý không tránh hoặc lách phí dịch vụ này.

 

2.5 HomeAway có thể bắt buộc phải thu và nộp các khoản thuế (bao gồm GST, thuế bán hàng hoặc các loại thuế tương đương khác) tính trên Phí dịch vụ. Khi được yêu cầu, HomeAway sẽ cung cấp cho Khách hóa đơn thương mại nêu rõ số tiền thuế tính trên Phí dịch vụ đó. Nếu được miễn các khoản thuế gián thu hoặc khoản tương đương tính trên Phí dịch vụ, Khách phải cung cấp cho HomeAway giấy tờ và sự hỗ trợ cần thiết cho việc miễn thuế này.

 


2.6 Thu và nộp thuế lưu trú: Khách chịu trách nhiệm thanh toán thuế du lịch, thuế dịch vụ lưu trú hoặc các khoản thuế tương tự khác theo yêu cầu của cơ quan tài phán địa phương (“Thuế lưu trú”) và thuế này thường phải do Chủ nhà thu. Ở một số khu vực tài phán nhất định, HomeAway có thể cần phải, hoặc có toàn quyền quyết định, trực tiếp thu và nộp Thuế lưu trú thay cho Chủ nhà. Khi đó, Chủ nhà sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thu từ Khách và nộp cho thành phố khoản thuế này, trong trường hợp khoản thuế này được thu và nộp bởi HomeAway. Ở bất kỳ khu vực tài phán nào áp dụng quy trình như vậy, Chủ nhà sẽ hướng dẫn và ủy quyền cho HomeAway thay mặt mình thu Thuế lưu trú từ Khách và thực hiện các yêu cầu về hồ sơ thuế có liên quan đối với Thành phố, bao gồm cả việc nộp thuế.

 

2.7 Trang web có Tin cho thuê (theo định nghĩa dưới đây) do Chủ nhà cung cấp và nội dung từ các bên thứ ba khác. Những nội dung này thuộc trách nhiệm của Chủ nhà hoặc đơn vị tạo nội dung là bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung này vì chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập vào nội dung dưới dạng dịch vụ cho bạn và hỗ trợ bạn liên hệ trực tiếp với Chủ nhà để hỏi thông tin về Nơi lưu trú cũng như đặt chỗ với Chủ nhà để thuê Nơi lưu trú đó. Bạn thực hiện mọi đặt chỗ trực tiếp với Chủ nhà và hợp đồng sẽ là hợp đồng giữa bạn và Chủ nhà. Bất kỳ hợp đồng nào như thế sẽ điều chỉnh quyền lưu trú tại và sử dụng Nơi lưu trú của bạn, đồng thời có thể kèm theo nghĩa vụ thanh toán thuế và phụ phí. HomeAway không chịu trách nhiệm với bạn về việc Chủ nhà cho thuê phòng tại Nơi lưu trú. Chúng tôi không xác nhận, hỗ trợ, cam đoan hay bảo đảm tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào trong Tin cho thuê hay bất kỳ ý kiến/nội dung nào do các bên thứ ba đăng tải.

 

 

3. Tin cho thuê của nơi lưu trú và hoạt động tương tác với Chủ nhà

 

3.1 Xin lưu ý rằng Chủ nhà hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin, bao gồm ảnh, văn bản và các nội dung khác, có liên quan đến Nơi lưu trú họ cho thuê (“Tin cho thuê”), về việc cập nhật các thông tin đó cũng như đảm bảo (khi thích hợp) rằng các thông tin đó được dịch chính xác. Do đó, trong trường hợp Tin cho thuê được liên kết với một công cụ dịch tự động, ví dụ như Google dịch, Chủ nhà sẽ có trách nhiệm đảm bảo nội dung dịch là chính xác và sửa chữa mọi sai sót.

 

3.2 Nếu Khách tìm được Nơi lưu trú họ quan tâm, họ có thể gửi cho Chủ nhà yêu cầu cung cấp thông tin (“Câu hỏi” hoặc “Các câu hỏi”) ghi rõ họ, địa chỉ email và số điện thoại của họ, cùng với bất kỳ thông tin nào họ cần mà không phải đăng nhập vào Trang web.  Khách sử dụng Trang web để gửi câu hỏi, đặt chỗ tại nơi lưu trú hoặc khách đăng ký với chúng tôi sẽ nhận được bản tin của chúng tôi. HomeAway Group có thể gửi các bản tin khác nhau tùy từng thời điểm nhằm tăng cường dịch vụ do thành viên thuộc HomeAway Group cung cấp. Khách có thể chọn nhận bản tin khi gửi câu hỏi hoặc chọn không nhận bản tin khi đặt chỗ trên Trang web hay hủy đăng ký nhận các bản tin này qua email bất kỳ lúc nào qua Trung tâm tùy chọn liên hệ, dù những thay đổi về tùy chọn này phải mất một chút thời gian mới có hiệu lực.

 

3.3 Khách sẽ nhận được email xác nhận từ HomeAway sau khi Câu hỏi được gửi cho Chủ nhà.

 

3.4 Lúc này, Chủ nhà có thể liên hệ trực tiếp với Khách để trao đổi về Câu hỏi, đồng thời Khách và Chủ nhà có thể liên hệ với nhau qua Trang web (và qua các công cụ khác trên nền tảng HomeAway).

3.5 Khách có thể yêu cầu đặt chỗ trực tuyến: (i) đối với nơi lưu trú xác nhận tức thời, có thể được xác nhận ngay sau khi yêu cầu đặt chỗ; và (ii) đối với tất cả các nơi lưu trú khác, sẽ được Chủ nhà chấp thuận hoặc từ chối trong vòng 24 giờ.  Đối với việc thanh toán trực tuyến, Khách có đặt chỗ đã được xác nhận có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng qua cổng thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi và/hoặc Chủ nhà và/hoặc HomeAway Financial Logistics cung cấp. Dịch vụ thanh toán trực tuyến phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc của Chủ nhà hoặc, trong trường hợp là HomeAway Financial Logistics, thì tuân thủ Thỏa thuận thu hộ phí lưu trú và Khách đồng ý cũng như thừa nhận rằng (trừ các nghĩa vụ của HomeAway Financial Logistics theo Thỏa thuận thu hộ phí lưu trú) HomeAway không có quyền kiểm soát hoặc không chịu trách nhiệm về dịch vụ này.

  

3.6 Câu hỏi mà Khách gửi cho Chủ nhà trên Trang web có thể bao gồm thông tin cá nhân của Khách (như địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà Khách cung cấp) và Chủ nhà có thể sử dụng các thông tin cá nhân đó để trả lời Khách.

 

3.7 Mọi thông tin liên lạc giữa Khách và Chủ nhà qua nền tảng HomeAway đều không được kèm theo địa chỉ email hoặc số điện thoại. Xin lưu ý rằng mọi thông tin liên lạc trên Trang web (hoặc qua nền tảng HomeAway) đều có thể được theo dõi và được xem bởi nhân viên cũng như đại diện của HomeAway.  Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng theo các yêu cầu về bảo mật và tài khoản của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa hoặc biên tập lại nội dung từ các thông tin liên lạc đó (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại hoặc các nội dung khác mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách hay các luật và quy định hiện hành).

 

3.8 HomeAway đôi khi có thể sử dụng máy chủ email bên thứ ba để gửi và theo dõi quá trình nhận Câu hỏi qua email, cũng như phân tích mô hình sử dụng Câu hỏi do các hệ thống theo dõi bên thứ ba này báo cáo lại. Hệ thống của chúng tôi không lưu tin nhắn vô thời hạn và tin nhắn có khả năng sẽ không thể truy cập được nữa sau khi đã được gửi cho bạn. Vui lòng in lại mọi tin nhắn quan trọng – ví dụ như hóa đơn thanh toán hay xác nhận đặt chỗ.

 

3.9 HomeAway không chịu trách nhiệm về hoặc chưa từng tuyên bố liên quan đến các thông tin liên lạc giữa Chủ nhà và Khách.

 


4.  Đăng ký và thiết lập Tài khoản

 

4.1 Nếu Khách muốn sử dụng các Dịch vụ trên Trang web chứ không chỉ đặt Câu hỏi, họ phải đăng ký với Trang web. HomeAway không cho phép bất kỳ ai đăng ký với Trang web trừ khi họ có thể ký kết hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.  Sau khi hoàn tất thành công quy trình đăng ký, Khách sẽ có tài khoản người dùng cho Trang web (“Tài khoản”).

 

4.2 Để có được Tài khoản, Khách phải thực hiện tất cả hướng dẫn mà HomeAway đưa ra trong quá trình đăng ký. Khách có thể đăng ký Tài khoản bằng địa chỉ email cá nhân hoặc bấm vào nút Đăng nhập bằng Facebook trên màn hình đăng ký để đăng ký bằng thông tin đăng nhập Facebook.

 

4.3 Tài khoản của Khách bao gồm thông tin hiển thị với những người dùng khác trên Trang web và có thể hiển thị với cả những người dùng internet khác không đăng ký trên Trang web, ví dụ: thông tin này có thể hiển thị trên các công cụ tìm kiếm của Google. Ngoài ra, Tài khoản sẽ bao gồm:

·       Một trang dành riêng có tên là “Tiểu sử của tôi” và ở trang này, tên tiểu sử của Khách sẽ được đăng dưới dạng trường bắt buộc. Các thông tin cá nhân và thông tin chuyến đi khác là không bắt buộc mà tùy theo Khách quyết định;

·       Khả năng theo dõi các Nơi lưu trú cụ thể;

·       Lưu các Nơi lưu trú yêu thích;

·       Thêm ghi chú và tạo danh sách;

·       Lưu nhận xét về Nơi lưu trú;

·       Nhận xét về Nơi lưu trú cho thuê;

·       Liên kết với tài khoản Facebook của Khách. Khi đăng nhập bằng Facebook hoặc liên kết Tài khoản với Facebook, Khách đồng ý chuyển thông tin đăng nhập từ Facebook sang và cho phép hiển thị danh sách bạn bè trên Facebook cũng có tài khoản với HomeAway Group. Thông tin này sẽ hiển thị trên trang tiểu sử của Khách.

·       Chia sẻ những Nơi lưu trú hoặc danh sách yêu thích với người khác, như gia đình, bạn bè và mạng xã hội.

·       Liên kết tới Nhận xét của chủ nhà (theo định nghĩa dưới đây).

4.4 Khách có thể hủy kích hoạt Tài khoản của mình, đồng thời có thể hủy liên kết Tài khoản và trang công khai với Facebook bất kỳ lúc nào. Khách có thể vào trực tiếp trang thiết lập tiểu sử của Khách để hủy liên kết tài khoản.  Bạn hiểu và chấp nhận rằng ngay cả khi bạn hủy kích hoạt Tài khoản, HomeAway Group vẫn có thể giữ lại dữ liệu theo các điều khoản của Chính sách bảo mật.  Bạn hiểu và đồng ý với việc sử dụng dữ liệu của bạn theo quy định trong Chính sách bảo mật.  Ngoài ra, bạn cũng hiểu và chấp nhận rằng dữ liệu liên quan đến các giao dịch giữa bạn với HomeAway Group có thể được chuyển giao và lưu lại trên các trang web khác, ví dụ như Google nếu công nghệ công cụ tìm kiếm của Google đã sao chép nội dung từ các trang web hoặc hệ thống của HomeAway Group.

 

4.5 HomeAway cũng sử dụng Google Analytics để thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng Trang web.  Chi tiết cụ thể được nêu trong Chính sách bảo mật và trong chính sách bảo mật riêng của Google.  Google có thể tổng hợp dữ liệu họ thu thập từ nhiều dịch vụ khác nhau như Google Analytics, Google Dịch, Google Maps và các dịch vụ khác của Google kể cả YouTube.  Bạn hiểu và chấp nhận rằng HomeAway Group không có quyền kiểm soát việc Google thu thập dữ liệu.

 


5. Quyền và nghĩa vụ của HomeAway

 

5.1 HomeAway sẽ nỗ lực mô phỏng chính xác trên Trang web mọi hình ảnh mà Chủ nhà cung cấp. Tuy nhiên, Khách thừa nhận rằng ảnh hiển thị có thể sẽ sai lệch so với ảnh gốc khi hệ thống quét ảnh không phải ảnh kỹ thuật số hoặc do cài đặt màn hình của từng người, và rằng HomeAway không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về những sai lệch đó.

 

5.2 Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng mỗi Chủ nhà, và không phải HomeAway, phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của các hình ảnh và thông tin mô tả về Nơi lưu trú có liên quan.

 

5.3 Đôi khi, HomeAway có thể tiến hành nâng cấp và bảo trì Trang web, các nền tảng và hệ thống. Các hoạt động này có thể khiến việc sử dụng bị hạn chế. Trong khả năng có thể, HomeAway sẽ cố gắng đảm bảo các công việc này được thực hiện vào thời điểm ít ảnh hưởng nhất đến việc sử dụng của hầu hết các Khách.

 

5.4 Việc xác thực người dùng trên Internet là rất khó và chúng tôi không thể cũng như không chịu trách nhiệm xác thực danh tính thật sự của mỗi người dùng. Chúng tôi khuyến khích Khách và Chủ nhà liên hệ trực tiếp với nhau qua các công cụ có trên Trang web (tuy nhiên, ngay cả cách này cũng không thể đảm bảo về danh tính của người mà bạn đang liên hệ). Ngoài ra, Khách cũng nên thực hiện các biện pháp hợp lý khác để tự mình chắc chắn về danh tính của Chủ nhà và của Nơi lưu trú cũng như các chi tiết liên quan đến đặt chỗ hoặc đặt chỗ nằm trong dự kiến của bạn. Bạn đồng ý: (i) tuyệt đối giữ kín mật khẩu và ID trực tuyến cho cả Tài khoản và tài khoản email của bạn, chỉ cung cấp cho người dùng được ủy quyền của các tài khoản đó, (ii) hướng dẫn cho mỗi người mà bạn cung cấp ID trực tuyến và mật khẩu rằng họ không được tiết lộ với bất kỳ ai không được ủy quyền, (iii) thông báo ngay cho chúng tôi và chọn một ID trực tuyến cùng mật khẩu mới nếu bạn cho rằng mật khẩu cho Tài khoản của bạn đã bị ai đó chưa được ủy quyền biết được hoặc đã bị xâm phạm, và (iv) thông báo ngay cho chúng tôi nếu có ai đó liên hệ với bạn, yêu cầu bạn cung cấp ID trực tuyến và/hoặc mật khẩu của bạn.  Hơn nữa, nếu chúng tôi nghi ngờ Tài khoản của bạn bị truy cập hoặc sử dụng trái phép, thì sau khi chúng tôi yêu cầu, bạn phải thay đổi ngay ID và mật khẩu cũng như thực hiện bất kỳ hành động liên quan nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách có cơ sở. Bạn không nên cung cấp cho bất kỳ ai quyền truy cập ID trực tuyến và mật khẩu của Tài khoản của mình.  Tuy nhiên, nếu bạn có cung cấp ID tài khoản và/hoặc mật khẩu cho người khác, hoặc nếu không thể bảo vệ thông tin đó một cách thỏa đáng, bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ và mọi giao dịch mà người đó thực hiện khi sử dụng Tài khoản và/hoặc tài khoản email của bạn, ngay cả khi các giao dịch đó là gian lận hoặc bạn không có ý định hay không muốn thực hiện. Để tránh hiểu nhầm, HomeAway sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn trong bất kỳ trường hợp nào kể trên.

 

5.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng HomeAway không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra danh tính, về hành vi của Chủ nhà hoặc về việc thiết lập đặc trưng, điều kiện hoặc sự tồn tại của một Nơi lưu trú.

 

5.6 HomeAway có quyền chuyển giao các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này và chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ đối với bất kỳ hay tất cả quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này, cho bên thứ ba hoặc cho bất kỳ đơn vị nào khác thuộc HomeAway Group, nhưng phải thực hiện sao cho mọi đảm bảo bạn được hưởng theo các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này không bị giảm sút.

 

5.7 Thứ tự tìm kiếm Tin cho thuê sẽ dao động theo nhiều yếu tố như thông số tìm kiếm, chất lượng Tin cho thuê, tần suất cập nhật lịch, tùy chọn của Khách, thời gian trả lời của Chủ nhà, mức hoa hồng của chúng tôi, việc tuân thủ theo các yêu cầu đã công bố, lịch sử đặt chỗ, khả năng đặt chỗ trực tuyến và các yếu tố khác mà HomeAway có thể cho là quan trọng đối với trải nghiệm của người dùng, tùy từng thời điểm. HomeAway có quyền áp dụng nhiều thuật toán tìm kiếm khác nhau hoặc sử dụng các phương thức để tối đa hóa kết quả tìm kiếm phù hợp với trải nghiệm của Khách cụ thể và thị trường chung.  Tin cho thuê không phải lúc nào cũng xuất hiện tại trang kết quả tìm kiếm. Tin cho thuê được phân phối trên các trang web của bên thứ ba không đảm bảo sẽ hiển thị trên trang web của bên thứ ba đó hoặc nếu có, thì không chắc chắn sẽ hiển thị theo thứ tự cụ thể nào. Kết quả tìm kiếm và thứ tự sắp xếp có thể hiển thị khác nhau trên ứng dụng di động của HomeAway so với trên trang web. Để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho cả Chủ nhà và Khách cũng như cải thiện quy trình tìm kiếm, HomeAway giữ lại quyền chạy thử nghiệm, việc chạy thử này sẽ diễn ra trong thời gian giới hạn nhưng có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi hiển thị Tin cho thuê và kết quả tìm kiếm.

 

 

6. Sở hữu trí tuệ

 

6.1 Mọi nội dung hiển thị trên Trang web đều được bảo vệ theo bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác nếu có.  Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, hành vi sao chép Trang web, dù toàn bộ hay một phần, bao gồm sao chép văn bản, đồ họa hoặc thiết kế, đều bị cấm.

 

6.2 Khách được phép tải xuống, hiển thị hoặc in các trang riêng lẻ của Trang web để chứng minh cho bất kỳ thỏa thuận nào với HomeAway và giữ lại bản sao đặt chỗ của mình. Tệp hoặc bản in có liên quan phải đề rõ “© Bản quyền HomeAway 2018 - Bảo lưu mọi quyền”.

 

6.3 Trong trường hợp Khách gửi lên hoặc chuyển qua Trang web (hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway) nội dung bất kỳ thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả văn bản hoặc ảnh, Khách cam kết rằng họ có quyền hợp pháp để làm vậy.

 

6.4 Trong phạm vi nhận xét của Khách hoặc các nội dung khác có thể chứa thương hiệu hoặc tên hay nhãn hiệu độc quyền khác, Khách cam kết rằng họ có quyền sử dụng tên hoặc nhãn nhiệu đó.

 

6.5 Khi gửi bất kỳ hình thức nội dung nào lên Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả văn bản, mô tả, nhận xét, ảnh và các hình thức tương tự), Khách cấp cho Expedia, HomeAway và mỗi công ty con cũng như đơn vị liên kết trực thuộc quyền không dành riêng, không phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp giấy phép bổ sung (qua nhiều bậc) để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, phân phối, công bố, tạo nội dung phái sinh từ cũng như hiển thị công khai và thực hiện bất kỳ nội dung nào như vậy trên toàn thế giới, qua phương tiện truyền thông bất kỳ, dù hiện đã biết hay sau này mới được phát minh bất kể vì mục đích gì.

 

7. Tài khoản, Thông tin liên lạc và Nhận xét của Khách

 

7.1 Khách phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và trung thực về danh tính của mình trong các Tài khoản và trang tiểu sử, cũng như bất kỳ thông tin liên lạc nào khác trên Trang web, kể cả nhận xét về Nơi lưu trú.

 

7.2 Tin nhắn gửi qua các hệ thống của HomeAway chỉ được liên quan đến Câu hỏi thật sự về đặt chỗ. Chúng tôi không chấp nhận thư rác hoặc tin điện tử thương mại tự gửi đến dưới bất kỳ hình thúc nào.  Bạn không được lạm dụng các hệ thống của HomeAway, ví dụ như gửi tin thương mại dạng tự gửi (thư rác) hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, trừ khi được người dùng cho phép rõ ràng. Với những đề xuất về email và Trang web gửi qua chức năng “Đề xuất Trang web này”, bạn chỉ được gửi khi được sự đồng ý của người nhận. Bạn đồng ý sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khác cẩn trọng như bảo vệ thông tin mật của chính mình (ít nhất phải theo một tiêu chuẩn hợp lý về độ cẩn trọng), và bạn chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý nếu các thông tin đó bị sử dụng sai, mất hay chuyển nhượng trái phép.

 

7.3 Khách có thể đăng nhận xét về Nơi lưu trú của Chủ nhà (“Nhận xét của khách”) lên Trang web.  Chủ nhà có thể xem và phản hồi Nhận xét của khách (“Phản hồi của chủ nhà”). Chủ nhà cũng có thể đánh giá việc lưu trú của Khách (“Nhận xét của chủ nhà”) và các Chủ nhà khác mà bạn liên hệ sẽ có thể xem các Nhận xét của chủ nhà này. Nhận xét của chủ nhà không thể được sử dụng vào mục đích cô lập hay phân biệt đối xử với cá nhân. Biện pháp khắc phục duy nhất của Khách đối với Nhận xét của chủ nhà và nghĩa vụ duy nhất của HomeAway đối với Nhận xét của chủ nhà là cho phép Khách đăng Nhận xét của khách trong vòng 14 ngày kể từ khi Nhận xét của chủ nhà được gửi lên.  HomeAway hoàn toàn khước từ mọi trách nhiệm pháp lý về Nhận xét của khách hoặc Nhận xét của chủ nhà. Khách thừa nhận và đồng ý rằng HomeAway có thể hiển thị Nhận xét của chủ nhà với các Chủ nhà khác mà Khách liên hệ qua Trang web. Chi tiết cụ thể về quy trình Nhận xét của chủ nhà có tại đây.  

 

7.4 Xin lưu ý rằng HomeAway sẽ không, và trên thực tế cũng không có tài nguyên để, xác thực tính chính xác hay những vấn đề khác liên quan đến Nhận xét của khách, Phản hồi của chủ nhà hoặc Nhận xét của chủ nhà.

 

7.5 Tuy nhiên, HomeAway yêu cầu mọi Nhận xét của khách, Phản hồi của chủ nhà, Nhận xét của chủ nhà và các thông tin liên lạc khác qua các hệ thống của HomeAway phải tuân thủ Hướng dẫn nội dung và có quyền từ chối đăng bất kỳ nội dung nào trong số đó mà HomeAway cho rằng không tuân thủ.

 

7.6 Thông thường, HomeAway không kiểm tra danh tính. Nếu Khách nghi ngờ Chủ nhà cung cấp thông tin sai lệch, họ có thể thông báo cho HomeAway qua biểu mẫu liên hệ.

 

7.7 HomeAway tuân thủ Chính sách bảo mật của HomeAway. Bạn có thể xem chi tiết cụ thể trong Chính sách bảo mật. Khách đồng ý với việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu của họ theo quy định trong Chính sách bảo mật. Khách vui lòng lưu ý rằng Chủ nhà thường cho phép HomeAway chuyển tiếp thông tin liên hệ của Chủ nhà, ví dụ như số điện thoại, cho Khách khi liên quan đến đặt chỗ tại Nơi lưu trú. Khách có thể yêu cầu cung cấp những thông tin này trên bằng chứng đặt chỗ; hoặc các thông tin này có thể được cung cấp cho Khách qua Tài khoản của họ.

 

8. Bồi thường

 

Bạn đồng ý bảo vệ, bảo đảm hoặc giữ cho HomeAway Group cũng như các cổ đông, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của HomeAway không bị tổn hại trong trường hợp có khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, đòi hỏi, yêu cầu bồi thường, tổn thất, thiệt hại, phí phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác bất kể hình thức hay tính chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý và chi phí tài chính hợp lý, do các bên thứ ba đưa ra hoặc cáo buộc, phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (a) bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào bạn cung cấp có liên quan đến Trang web; (b) việc bạn sử dụng Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung bất kỳ tên Trang web);  (c) bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này mà bạn phạm phải; hoặc (d) việc bạn sử dụng Nơi lưu trú. HomeAway sẽ thông báo kịp thời cho bạn khi có bất kỳ khiếu nại nào nêu trên.
 

 

9. Quy định cấm

 

Dù trực tiếp hay gián tiếp, Khách cũng không được:

·       khai thác, sao chép, phân phối, mô phỏng, chỉnh sửa, biên dịch, cho phép truy cập công khai hoặc dịch ngược Trang web, nội dung trên Trang web và các cơ sở dữ liệu tích hợp trên đó, dưới hình thức bất kỳ, dù qua thiết bị tự động hay các quy trình thủ công;

·       theo dõi nội dung trên Trang web hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway bằng robot, spider (nhện thu thập dữ liệu) hoặc các công cụ tự động khác; tuy nhiên, với điều kiện là quy định cấm này có trường hợp ngoại lệ giới hạn cho các công cụ tìm kiếm thông thường trên internet (không bao gồm bất kỳ trang web, công cụ tìm kiếm hay dịch vụ nào khác cung cấp tin cho thuê đã phân loại hoặc quảng cáo cho các nơi lưu trú có phòng cho thuê, hay bất kỳ hệ thống con nào trực thuộc hoặc có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ cạnh tranh với HomeAway) và các kho lưu trữ công cộng phi thương mại sử dụng công cụ để thu thập thông tin nhằm mục đích duy nhất là hiển thị siêu liên kết cho Trang web, với điều kiện việc đó được thực hiện từ địa chỉ IP cố định hoặc dải địa chỉ IP dùng chuỗi đại diện dễ nhận dạng và tương thích với tệp robots.txt của HomeAway;

·       sử dụng Trang web hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway cho các mục đích khác với mục đích nêu trong các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này;

·       sử dụng Trang web hoặc các Dịch vụ vào mục đích đặt chỗ tại hoặc thu hút khách thuê cho nơi lưu trú không phải là Nơi lưu trú trong Tin cho thuê hợp lệ;

·       sao chép bất kỳ nội dung nào của Trang web hay trang web khác hoặc sử dụng thiết bị bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng khung hay viền quanh Trang web hay bất kỳ kỹ thuật tạo khung nào khác để bao quanh nội dung hoặc khía cạnh bất kỳ của Trang web, hoặc mô phỏng hay sao chép nội dung bất kỳ của Trang web;

·       đăng tải hoặc gửi lên Trang web (hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway) bất kỳ nội dung hay chương trình nào mà xét về kích thước hay tính chất, có thể làm hỏng các máy tính hoặc mạng lưới của HomeAway;

·       đưa vào Trang web (hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway) nội dung vi phạm bất kỳ luật hình sự hay luật nào khác hiện hành, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy;

·       sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway theo bất kỳ cách nào có thể gây nguy hiểm cho hệ thống hoặc mạng lưới máy tính bất kỳ, bao gồm cả việc phát tán virus (trong trường hợp này, “virus” bao gồm bất kỳ chương trình nào được đưa vào hệ thống một cách có chủ ý mà không có chức năng gì và/hoặc có chức năng phá hủy, chẳng hạn như hiển thị thông báo làm phiền hay ghi đè một cách có hệ thống lên thông tin trên ổ đĩa cứng của người dùng);

·       đăng hoặc truyền tải thông tin sai lệch, gian lận hoặc gây hiểu nhầm, dù dưới bất kỳ hình thức nào, hay dính líu đến bất kỳ hành vi nào có thể được coi là “lừa đảo” (dù đóng vai trò chính, phụ hay vai trò khác) hoặc hành vi dẫn đến trách nhiệm hình sự hoặc dân sự;

·       đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, có tính đe dọa, lăng mạ, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, thô tục, khiếm nhã, kích động, dâm dục, khiêu dâm hoặc xúc phạm; hoặc

·       đề cập đến thành viên bất kỳ của HomeAway Group hoặc bất kỳ đơn vị liên kết tương ứng nào của họ theo bất kỳ cách nào có thể khiến người khác cho rằng Khách hay trang web bất kỳ được tài trợ bởi, liên kết với, hoặc được chứng thực bởi bất kỳ thành viên nào của HomeAway Group hay bất kỳ đơn vị liên kết tương ứng nào của họ.

 

10. Quyền xóa bỏ nội dung

 

Khách có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin liên lạc và nội dung họ đăng tải, thông qua hoặc có liên quan đến Trang web, bao gồm Nhận xét của khách và thông tin liên lạc với Chủ nhà, không vi phạm luật hiện hành, quyền của bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào hoặc chứa thông tin sai lệch, nội dung lăng mạ cá nhân, nội dung bôi nhọ, vu khống hoặc phỉ báng, nội dung vi phạm bản quyền, luật bảo vệ dữ liệu hoặc Hướng dẫn nội dung.  HomeAway có thể kiểm tra bất kỳ nội dung nào trên Trang web hoặc nền tảng hay các hệ thống của HomeAway và xóa hoặc thay đổi nếu nội dung đó không còn chính xác hoặc đã lỗi thời.  Không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào hiện có, HomeAway có quyền xóa ngay khỏi Trang web mọi thông tin liên lạc hoặc nội dung vi phạm các yêu cầu này cũng như đình chỉ hoặc ngăn chặn việc sử dụng bất kỳ Tài khoản nào liên quan.

 


11. Thông báo

 

11.1 Mọi tin nhắn gửi cho chúng tôi có thể được gửi qua biểu mẫu liên hệ.

 

11.2     Thông báo về việc vi phạm bản quyền phải bao gồm:

·       địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

·       chi tiết chính xác về nội dung liên quan (chèn văn bản hoặc hình ảnh), bao gồm liên kết tới trang web;

·       bản tuyên bố đã ký tên thay cho lời thề, chứng minh rằng bạn:

  • có đặc quyền sử dụng nội dung; và
  • chưa cho phép việc sử dụng tài liệu đang được đề cập trong biểu mẫu này.


12. Trách nhiệm pháp lý của HomeAway

 

12.1 Trang web chỉ là nền tảng cho phép bạn xem các Nơi lưu trú đăng tin cho thuê trên đó, liên hệ với Chủ nhà về bất kỳ yêu cầu hay câu hỏi nào bạn muốn đưa ra, hoặc đặt chỗ với Chủ nhà để thuê Nơi lưu trú. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hợp đồng nào bạn ký kết với Chủ nhà hoặc về bất kỳ Nơi lưu trú nào bạn đặt chỗ, đồng thời cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi hay thiếu sót của bất kỳ Chủ nhà hay cá nhân hay bên nào khác có liên quan đến Nơi lưu trú.  Đối với tất cả các Nơi lưu trú, hợp đồng của bạn sẽ là hợp đồng với Chủ nhà và các điều khoản và điều kiện của họ sẽ được áp dụng với đặt chỗ của bạn.  Các điều khoản và điều kiện này có thể hạn chế và/hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của họ đối với bạn và bạn nên đọc kỹ chúng trước khi đặt chỗ. 

 

12.2 Chúng tôi không cung cấp sự bảo vệ bằng bảo hiểm trách nhiệm cho Chủ nhà, quản lý nơi lưu trú hay Khách; bất kể người dùng có được bảo hiểm thông qua một trong các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi hay không. Khách nên mua bảo hiểm du lịch phù hợp để bảo vệ đặt chỗ của họ tại Nơi lưu trú của Chủ nhà, kể cả trong trường hợp họ phải hủy đặt chỗ. Khách có trách nhiệm bảo đảm rằng bảo hiểm họ mua tương xứng và phù hợp với các nhu cầu cụ thể của Khách.

 

12.3 Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, nhưng theo khoản 12.4, trong mọi trường hợp, HomeAway Group hay bất kỳ công ty con, đơn vị liên kết, cán bộ, giám đốc, tư vấn, đại lý và/hoặc nhân viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp công cụ có trên trang web bất kỳ của một thành viên thuộc HomeAway Group đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận hoặc bất kỳ thiệt hại nào gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính trừng phạt, phát sinh từ, dựa trên, hoặc xuất phát từ Trang web hay nền tảng hoặc các hệ thống của HomeAway, bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào bạn gửi cho Trang web, và việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc giao dịch bất kỳ giữa các người dùng, ngay cả khi HomeAway đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Theo khoản 12.4, những hạn chế và trường hợp loại trừ này được áp dụng bất kể các thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm hợp đồng, hành vi sơ suất hay bất kỳ nguyên do nào khác. Nếu bạn không hài lòng về Trang web (hay nền tảng hoặc các hệ thống của HomeAway) hoặc không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này, thì biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn đối với HomeAway là bạn ngừng sử dụng Trang web.

 

12.4 Không nội dung nào trong các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của HomeAway Group đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của HomeAway Group; hay đối với việc trình bày sai mang tính chất gian lận hoặc lừa lọc của HomeAway Group.

 

12.5 Không nội dung nào trong các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có và những quyền mà pháp luật không cho phép loại trừ, bao gồm các quyền theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng (Giao dịch công bằng) (Chương 52A, Bản sửa đổi 2009) và Đạo luật về các điều khoản hợp đồng không công bằng (Chương 396, Bản sửa đổi năm 1994).

 


13. Tranh chấp

 

13.1 HomeAway cam kết làm hài lòng khách hàng, vì vậy nếu bạn gặp vấn đề hoặc tranh chấp, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những điều bạn lo ngại. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thành công, bạn chỉ có thể tiếp tục thực hiện các khiếu nại theo phần này.

 

13.2 Khi có bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm mọi thắc mắc liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Thỏa thuận và bất kỳ giao dịch nào với các nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi, mọi dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp và mọi tuyên bố mà chúng tôi đưa ra (gọi chung là “Khiếu nại”), các Khiếu nại này sẽ được giải quyết theo thủ tục quy định dưới đây.

 

13.3 Khiếu nại cũng bao gồm mọi Khiếu nại bạn đưa ra đối với chúng tôi, các công ty con của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ du lịch hoặc bất kỳ công ty nào cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua chúng tôi (là bên thụ hưởng trong thỏa thuận phân xử trọng tài này). Ngoài ra, khiếu nại còn bao gồm mọi Khiếu nại phát sinh trước khi bạn chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này, bất kể các phiên bản trước của các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách có yêu cầu phân xử trọng tài hay không.

 

13.4 Trước tiên, bạn đồng ý cho chúng tôi cơ hội giải quyết mọi Khiếu nại bằng cách liên hệ với chúng tôi qua văn bản (“Thông báo về khiếu nại”). Nếu chúng tôi không thể giải quyết các Khiếu nại của bạn trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được Thông báo về khiếu nại, bạn có thể yêu cầu sự trợ giúp qua quy trình phân xử hoặc tại các Tòa án chuyên xử lý vụ kiện nhỏ của Singapore (“SCT”), theo nội dung dưới đây.

 

13.5 Trong trường hợp các bên không thể giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào trong vòng 60 ngày kể từ khi Thông báo về khiếu nại được đưa ra, Khiếu nại sẽ được chuyển đến và được giải quyết cuối cùng bởi quy trình phân xử do Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”) (“Quy trình phân xử SIAC”) quản lý, trừ việc: (a)  Bạn có thể chọn đưa ra Khiếu nại tại SCT nếu Khiếu nại nằm trong phạm vi quyền hạn của SCT và (b) một trong hai bên có thể yêu cầu sự trợ giúp qua lệnh của tòa án hoặc sự trợ giúp hợp lý và khẩn cấp khác tại tòa án có thẩm quyền để ngăn chặn, dù trên thực tế hay có nguy cơ, hành vi xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của một bên (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền hoặc nhãn hiệu thương mại), hoặc trong các trường hợp cấp bách khác (ví dụ như hành vi tội phạm hoặc tấn công mạng, dù trên thực tế hay có nguy cơ).

 

13.6 Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp nằm ngoài phạm vi quyền hạn của SCT, các Khiếu nại sẽ được chuyển đến và được giải quyết cuối cùng bởi Quy trình phân xử trọng tài SIAC.

 

13.7 Quy trình phân xử trọng tài SIAC sẽ được thực hiện theo Quy tắc phân xử trọng tài của Trung tâm phân xử trọng tài quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) hiện hành, các quy tắc này được coi là hợp nhất vào khoản này thông qua việc dẫn chiếu.

 

13.8 Địa điểm phân xử trọng tài là Singapore. Tòa án sẽ có 1 trọng tài. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ là Tiếng Anh. Địa điểm phân xử trọng tài là Singapore hoặc tại bất kỳ địa điểm nào khác được hai bên nhất trí.

 

13.9 Để bắt đầu quy trình phân xử trọng tài, bạn phải gửi thư yêu cầu phân xử trọng tài và mô tả Khiếu nại của bạn tới “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager,” tại Level 18, 100 William Street, Woolloomooloo, NSW 2011. Nếu chúng tôi yêu cầu phân xử trọng tài chống lại bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn tới địa chỉ email hoặc địa chỉ đường phố mà bạn cung cấp. Quy tắc SIAC  và hướng dẫn nộp đơn khiếu nại có tại http://www.siac.org.sg/our-rules hoặc bạn có thể gọi tới số +65 6713 9777.

 

13.10 Việc thanh toán mọi khoản phí nộp đơn, quản lý và trọng tài phải tuân theo Quy tắc SIAC, trừ khi được quy định trong phần này.

 

 

 

14. Luật điều chỉnh

 

14.1 Các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Singapore. Việc sử dụng Trang web này là trái phép tại bất kỳ khu vực tài phán nào không áp dụng tất cả các quy định của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở đoạn này.

 

 

15. Khác

 

15.1 Các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này và Chính sách bảo mật tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa HomeAway và Khách liên quan đến nội dung chủ yếu của họ.

 

15.2 Theo HomeAway, bạn nên lưu riêng một bản sao các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này vào một tệp riêng trên thiết bị của bạn hoặc ở dạng bản in.

 

15.3 Việc HomeAway không có hành động nào đối với hành vi vi phạm các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách của Khách hoặc của bên khác không có nghĩa là HomeAway khước từ quyền thực hiện hành động đối với các hành vi vi phạm sau đó hoặc tương tự.

 

15.4 Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích hay xây dựng các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này.

 

15.5 Việc một hoặc nhiều quy định trong các Điều khoản & Điều kiện dành cho khách này bị vô hiệu không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác.